Δείτε περιστατικά με Λιπογλυπτική και 3D Λιποαναρρόφηση

/Δείτε περιστατικά με Λιπογλυπτική και 3D Λιποαναρρόφηση
Δείτε περιστατικά με Λιπογλυπτική και 3D Λιποαναρρόφηση 2018-04-05T10:05:05+00:00

Παρουσιάζονται ενδεικτικά περιστατικά από 3D Λιποαναρρόφηση και Λιπογλυπτική
του Ιατρείου KOUTSOURIS Plastic Surgery.

Ακόμα μπορείτε να μάθετε τα πάντα για την 3D – λιποαναρρόφηση και την Γυναικομαστία στα αντίστοιχα άρθρα μας.


ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας 28 ετών με γυναικομαστία σταδίου ΙΙ και γενικευμένη λιποδυστροφία θώρακα, κοιλίας, οσφύος και πλαινών κοιλίας. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού. Αφαιρέθησαν 2.800ml καθαρού λίπους.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Άνδρας 35 ετών με γυναικομαστία σταδίου Ι (μετά από αποτυχημένη επέμβαση γυναικομαστίας πριν από 2 χρόνια από άλλον χειρουργό) και γενικευμένη λιποδυστροφία θώρακα, κοιλίας, οσφύος και πλαινών κοιλίας. Επέμβαση Γυναικομαστίας και 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού. Αφαιρέθησαν 3.600ml καθαρού λίπους από παντού.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Κοπέλα 33 ετών 9 μήνες μετά από δεύτερη εγκυμοσύνη. Παρουσιάζει εξεσημασμένη τοπική λιποδυστροφία γλουτών – μηρών (“ψωμάκια”), πλαινών κοιλίας, συσσώρευση λίπους σε κοιλιά, έσω επιφάνεια μηρών – γονάτων αμφοτερόπλευρα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body). Αφαιρέθησαν 3.300ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 320ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Νεαρή 24 ετών με γενικευμένη συσσώρευση λίπους σε κοιλιά, οσφύ, πλαινά κοιλιάς, σε αμφότερους τους γλουτούς (ψωμάκια), σε μηρούς  και γόνατα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body). Αφαιρέθησαν 3.800ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 350ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

Κοπέλα 32 ετών με  λιποδυστροφία κοιλιάς, οσφύος, πλαινών κοιλίας και γλουτών αμφοτερόπλευρα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body). Αφαιρέθησαν 2.200ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 550ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

Κοπέλα 29 ετών με τοπική λιποδυστροφία γλουτών – μηρών (“ψωμάκια”), κοιλίας, οσφύος και γονάτων αμφοτερόπλευρα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body). Αφαιρέθησαν 3.200ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 350ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

Κοπέλα 31 ετών με γενικευμένη λιποδυστροφία κοιλιάς, οσφύος, πλαινών κοιλίας, γλουτών, μηρών και γονάτων  αμφοτερόπλευρα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body) από το στήθος μέχρι τις γάμπες. Αφαιρέθησαν 4.600ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 450ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 8

Κοπέλα 33 ετών με έντονη λιποδυστροφία πλαινών κοιλίας, μεγάλη συσσώρευση λίπους σε κοιλιά, έσω επιφάνεια μηρών  – γονάτων, σε οσφύ και ατροφία γλουτών αμφοτερόπλευρα. Επέμβαση 3D Λιποαναρρόφησης – Λιπογλυπτικής ολόκληρου του κορμού (full body). Αφαιρέθησαν 4.100ml καθαρού λίπους και έγινε αυξητική γλουτών και ανόρθωση με τοποθέτηση 480ml λίπους σε κάθε γλουτό.

Πατήστε τα βελάκια για να δείτε όλες τις φωτογραφίες του περιστατικού.