ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΛΙΠΟΣ

Μια αρκετά σύγχρονη και εξαιρετικά πρωτοπορική μέθοδος για να αυξήσουμε το μέγεθος του στήθους σε μια γυναίκα ή να διορθώσουμε προβλήματα του σχήματος του μαστού είναι κάνοντας Μεταμόσχευση Λίπους. Με πολύ απλά λόγια αφού κάνουμε λιποαναρρόφηση και αφαιρέσουμε λίπος από διάφορες περιοχές του σώματος αντί να το πετάξουμε, το μεταμοσχεύουμε στο στήθος του ατόμου που έχει πρόβλημα.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι όταν μιλάμε για Μεταμόσχευση Λίπους εννοούμε πάντοτε την Αυτόλογη Μεταμόσχευση δηλαδή τη μεταφορά λίπους ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΤΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

Πρόκειται για μια χειρουργική τεχνική με την οποία μπορούμε να διορθώσουμε στην ίδια επέμβαση δύο προβλήματα του σώματος:
1ον. Να αφαιρέσουμε τα αντιαισθητικά ψωμάκια ή το περιττό λίπος από την κοιλιά, τους μηρούς, τα γόνατα ή από διάφορες άλλες περιοχές τοπικής λιποδυστροφίας και στη συνέχεια
2ον. να αυξήσουμε το μέγεθος του στήθους ή να διορθώσουμε προβλήματα συμμετρίας ή σχήματος των μαστών.

 

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η αύξηση του μεγέθους του στήθους με λίπος;

Η μεταμόσχευση λίπους στο στήθος έχει σαν στόχο:

 1. την αύξηση του μεγέθους του στήθους σε περιπτώσεις μικρομαστίας ή ανισομαστίας καθώς και
 2. τη διόρθωση του σχήματος αυτού ή την αποκατάσταση του μεγέθους και του σχήματος του μαστού μετά από χειρουργικές επεμβάσεις λόγω ογκολογικών παθήσεων, φλεγμονών ή τραύματος.

 

Ποιές γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε Αυξητική Στήθους με μεταμόσχευση λίπους;

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η αυξητική μαστού κάνοντας ματαμόσχευση δικού μας λίπους είναι μια επέμβαση η οποία απαιτεί προσεκτική επιλογή των υποψηφίων εφαρμογής και καλή συνεργασία μεταξύ Πλαστικού Χειρουργού και υποψηφίου.

Θα πρέπει η υποψήφια για μεταμόσχευση να έχει ικανοποιητική ποσότητα λίπους στο σώμα της ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την αναγκαία ποσότητα λίπους που χρειαζόμαστε για να να μεταμοσχεύσουμε.

Δεδομένου ότι ένα ποσοστό περίπου 50 με 70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται μέσα στο τρίμηνο μετά την επέμβαση θα πρέπει σε κάθε επέμβαση λιπομεταφοράς να πάρουμε και να μεταμοσχεύσουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα από την επιθυμητή αύξηση. Είναι σαφές δηλαδή ότι γυναίκες λιποβαρείς ή πολύ αδύνατες αποκλείονται εκ των πραγμάτων απο υποψήφιες.

Από την άλλη όσον αφορά τις εν δυνάμει υποψήφιες για αυξητική μαστού με μεταμόσχευση λίπους θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν μια γυναίκα έχει ιστορικό κακοήθειας μαστού στην οικογένειά της ή έχει υποβληθεί η ίδια σε σχετική επέμβαση θα πρέπει προεγχειρητικά να γίνει πολύ προσεκτικός έλεγχος και σχολαστική διερεύνηση και αν συντρέχουν λόγοι να αποκλειστεί από υποψήφια.

 

 

Τι εξετάσεις χρειάζεται να κάνω πριν υποβληθώ σε επέμβαση Μεταμόσχευσης Λίπους στο στήθος;

Δεδομένου του γεγονότος ότι ο μαζικός αδένας είναι ένας πολύ δυναμικός ιστός θα πρέπει να γίνει ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος της υποψήφιας για μεταμόσχευση λίπους στο μαστό. Αυτό γίνεται:

 1. παίρνοντας ένα πλήρες και αναλυτικό Ιστορικό,
 2. κάνοντας ψηλάφηση και ελέγχοντας Kλινικά τόσο τον υπό μεταμόσχευση μαστό όσο και τη σύστοιχη μασχάλη,
 3. κάνοντας Υπερηχογράφημα μαστού,
 4. κάνοντας Ψηφιακή Μαστογραφία και αν υπάρχει οποιοδήποτε διαγνωστικό ζήτημα τότε κάνουμε
 5. Μαγνητική Τομογραφία μαστού (MRI).

Βασικός σκοπός μας με αυτόν τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο είναι να χαρτογραφήσουμε όσο πιο τέλεια γίνεται τον υπό μεταμόσχευση μαστό.

Αν έχουμε μια πλήρη απεικόνιση της μορφολογίας του στήθους πριν την επέμβαση τότε μετά τη μεταμόσχευση θα μπορούμε να ελέγχουμε οποιαδήποτε αλλαγή από το φυσιολογικό και άρα θα μπορούμε να επέμβουμε έγκαιρα θεραπευτικά.

 

 

Τι αναισθησία εφαρμόζουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Συνήθως η μεταμόσχευση λίπους στο μαστό είναι μια χρονοβόρος διαδικασία με αρκετές τεχνικές ιδιαιτερότητες που απαιτεί ηρεμία από τον ασθενή και απόλυτη προσοχή και μεθοδικότητα από τον Ιατρό. Αφενός χρειάζεται να κάνουμε λήψη μεγάλης ποσότητας λιπώδους ιστού από τη δότρια περιοχή και αφεταίρου να κάνουμε μεταμόσχευση αυτού του λίπους σε πολλές θέσεις στο μαστό.
Για το λόγο αυτό η αναισθησία εκλογής είναι η γενική νάρκωση.

Ωστόσο σε περιπτώσεις που απαιτείται η μεταμόσχευση μικρής ποσότητας λίπους στο στήθος όπως για παράδειγμα μετά από ογκολογικές επεμβάσεις τότε η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τοπική αναισθησία ή σε συνδυασμό με νευροληπτοαναλγησία (μέθη).

 

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να κάνουμε Αύξηση Στήθους με λίπος;

Όταν κάνουμε αυξητική μαστού με λίπος συνήθως απαιτείται να μεταμοσχεύσουμε ποσότητες περί τα 250cc με 450cc λίπους σε κάθε μαστό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε από την ποσότητα του λίπους που μεταμοσχεύουμε ένα μέρος που αντιστοιχεί στο 50 με 70% απορροφάται από τον οργανισμό και χάνεται και άρα το ωφέλιμο της επέβασης ανέρχεται σε περίπου 150-300cc ανά μαστό.

Ανάλογα με το επιδιωκόμενο μέγεθος αύξησης του μαστού που θέλουμε να επιτύχουμε μπορούμε να επαναλάβουμε την επέμβαση αυξητικής του μαστού με μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους περισσότερες από μία φορές.

Συνήθως πάντως χρειάζονται από μία μέχρι τρεις ή τέσσερις συνεδρίες λιπομεταφοράς, με μεσοδιάστημα περίπου τρεις μήνες η μια συνεδρία από την επόμενη για να ολοκληρώσουμε την αύξηση ή διόρθωση του σχήματος του μαστού με μεταμόσχευση λίπους.

Πως γίνεται τεχνικά η Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Όταν κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο μαστό τοποθετούμε το λίπος βαθειά, κοντά στην επιφάνεια του μείζονος θωρακικού μυός καθώς και υποδόρια, περίπου 1 με 1,5 cm κάτω από το δέρμα.

Προσπαθούμε σε γενικές γραμμές να αποφύγουμε την άμεση τοποθέτηση του λίπους μέσα στην μάζα του αδένα ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερους τραυματισμούς στον αδένα καθώς και να μην αλλάξουμε -όσο περισσότερο μπορούμε- την κλινική και μαστογραφική εικόνα του αδένα μέσω της τοποθέτησης δομικού λίπους μέσα στο μαστό.

Πονάει η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους στο στήθος; Πως θα είμαι αμέσως μετά το χειρουργείο;

Όσον αφορά την επέμβαση της μεταμόσχευσης λίπους στο στήθος μπορούμε να πούμε ότι έιναι σχεδόν ανώδυνη δεδομένου ότι γίνεται με γενική νάρκωση. Επίσης πάντοτε μετά το πέρας της επέμβασης κάνουμε έγχυση τοπικού αναισθητικού μακράς διάρκειας στην περιοχή του στήθους οπότε περιορίζουμε κατά πολύ και τον περιεγχειρητικό πόνο.

Όσον αφορά τώρα την μετεγχειρητική περίοδο αυτό που περιγράφουν οι περισσότεροι ασθενείς είναι εκχυμώσεις (μελανιές) καθώς και ένα αίσθημα πίεσης ή μέτριας ενόχλησης δεδομένου ότι η περιοχή άμεσα μετεγχειρητικά κάνει οίδημα δηλαδή πρήξιμο. Το οίδημα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονο και η περιοχή να είναι ευαίσθητη ή ακόμη και να πονάει οπότε η ασθενής καλύπτεται με κατάλληλα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα.

Το οίδημα είναι πιο έντονο τις δέκα με δεκαπέντε πρώτες ημέρες ενώ προς το τέλος του δεκαπενθημέρου και οι εκχυμώσεις υποχωρούν και το μελανό χρώμα σβήνει σιγά σιγά και αντικαθίσταται από ένα ωχρό κίτρινο χρώμα (λόγω της απορρόφησης των μικροαιματωμάτων) που εξαφανίζεται τις επόμενες ημέρες.

 

Τι θα πρέπει να κάνω μετά την επέμβαση;

Συνήθως η ασθενής παραμένει για ένα βράδυ στην κλινική για παρακολούθηση. Στην περιοχή της δότριας εφαρμόζεται ζώνη κοιλίας ή ελαστικός κορσές ενώ στο στήθος βάζουμε ελαστικό στηθόδεσμο χωρίς μεταλλική μπανέλα.

 

Τι πρέπει να προσέχω και τι πρέπει να αποφύγω μετά την επέμβαση;

Άμεσα μετεγχειρητικά και για τις επόμενες 12-14 ημέρες ο ασθενής πρέπει να αποφύγει το σκύψιμο καθώς και την έντονη δραστηριότητα (κυρίως δραστηριότητες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, όπως η άρση βάρους και αθλητικές δραστηριότητες).

Οι περισσότεροι ασθενείς ανάλογα και από την έκταση της επέμβασης, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 7 με 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Όσον αφορά την αφαίρεση ραμμάτων από τις τομούλες στη λήπτρια και τη δότρια χώρα δεν χρεάζεται γιατί χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα ράμματα τα οποία πέφτουν μόνα τους μετά από 12 με 15 ημέρες συνήθως.

 

Tι επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν όταν κάνουμε Αυξητική Στήθους με μεταμόσχευση λίπους;

Η αποκατάσταση του μικρού ή ατροφικού στήθους ή της ανισομαστίας χρησιμοποιώντας την τεχνική της Μεταμόσχευσης αυτόλογου Λίπους είναι μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες και δυσκολίες. Σαν επέμβαση απαιτεί εμπειρία από το χειρουργό και καλή γνώση της ανατομίας και των ιδιαιτεροτήτων των χαρακτηριστικών του κάθε μαστού για να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα.

Το ποιό συχνό σύμβαμα μετά τη μεταμόσχευση λίπους στο στήθος είναι οι εκχυμώσεις (μελανιές) και το οίδημα (πρήξιμο) τα οποία εξαφανίζονται προοδευτικά μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.

Το αιμάτωμα και η φλεγμονή ή η μόλυνση της ΔΟΤΡΙΑΣ ή της ΛΗΠΤΡΙΑΣ περιοχής είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίζονται με παροχέτευση και αντιβιωτική κάλυψη αντίστοιχα.

Συχνά υπάρχει αιμωδία δηλαδή μούδιασμα σε όλη την περιοχή του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος το οποίο υποχωρεί σταδιακά και αποκακαθίσταται πλήρως σε διάστημα συνήθως ενός με δύο μηνών περίπου.

Μετά από αρκετούς συνήθως μήνες από τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό μπορεί να παρουσιαστουν μικρές λιπώδεις κύστεις μέσα στη μάζα του μαστού λόγω τήξης λίπους οι οποίες μπορεί να προσομοιάζουν με κακοήθη εξαλλαγή. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση απαιτείται διάγνωση και χειρουργική λύση η οποία συνήθως γίνεται με διαγνωστική παρακέντηση.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα κατά την μεταμόσχευση λίπους είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε εκ των προτέρων το βαθμό πρόσληψης του μοσχεύματος δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο από το λίπος που μεταμοσχεύουμε θα απορροφηθεί, συνήθως μεταμοσχεύουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα λίπους. Αυτό σαν γεγονός δημιουργεί από μόνο του ένα τεχνικό ζήτημα:

 1. αν απορροφηθεί περισσότερο λίπος από το επιθυμητό τότε θα πρέπει να επαναλάβω την επέμβαση σε δεύτερο χρόνο και να ξαναβάλω λίπος στην ατροφική περιοχή. Άρα απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας η οποία προσδιορίζεται συνήθως μετά από 3 με 4 μήνες.
 2. αν απορροφηθεί λιγότερο λίπος από το επιθυμητό τότε πιθανώς να δημιουργηθεί μια δυσμορφία στην περιοχή σαν “φούσκωμα” ή σαν μικρό αυγό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξαναχειρουργήσουμε την ασθενή για να βγάλουμε το μεταμοσχευθέν λίπος συνήθως κάνοντας λιποαναρρόφηση.

Μια άλλη επιπλοκή της μεταμόσχευσης λίπους στο μαστό είναι ότι με τη διαδικασία τοποθέτησης του λίπους με τις μικροκάνουλες τραυματίζεται ο αδένας σε διάφορα σημεία του. Αυτό έχει σαν επακόλουθο σε βάθος χρόνου να αλλοιώνεται τόσο η κλινική όσο και η μαστογραφική εικόνα του μαζικού αδένα.
Συχνά μετά από χρόνια σχηματίζονται αποτιτανώσεις η μικροασβεστώσεις μέσα στη μάζα του αδένα λόγω της οργάνωσης των μικροαιματωμάτων και απαιτείται διαφοροδιάγνωση για να αποκλειστεί η ανάπτυξη κακοήθειας στο μαστό δεδομένου ότι μια ένδειξη κακοήθειας είναι οι μικροαποτοτανώσεις.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ανάμεσα στα λιποκύτταρα που μεταμοσχεύουμε όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους στο μαστό υπάρχουν και πρόδρομα κύτταρα,που ονομάζονται βλαστοκύτταρα, τα οποία σήμερα θεωρούμε ότι είναι ασφαλή κύτταρα.
Ωστόσο η επιστημονική κοινότητα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποφανθεί για το αν τα βλαστοκύτταρα που περιέχονται στο μεταμοσχευθέν λίπος έχουν πιθανή ογκογόνο ή όχι συμπεριφορά απέναντι στα κύταρρα τα ίδια του μαστού για να καταλήξουμε αν πρόκειται για άκρως ασφαλή διαδικασία.

Απαιτείται λοιπόν ειδική ομάδα χειρουργών που θα κάνουν τη μεταμόσχευση λίπους σε ασφαλείς θέσεις μέσα στο μαστό αλλά κυρίως απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα ακτινολόγων και ογκολόγων – μαστολόγων που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάγνωση σε περίπτωση ανάπτυξης εν δυνάμει κακοήθειας στο στήθος όπου έχει γίνει αυξητική με Μεταμόσχευση Λίπους.

 

 

Πως γίνεται ο έλεγχος του μαστού σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση λίπους στο στήθος τους;

Μετά την επέμβαση της αυξητικής ή διόρθωσης του σχήματος του μαστού με Μεταμόσχευση Λίπους απαιτείται τακτικός έλεγχος του στήθους από την ίδια τη γυναίκα μέσω αμφίχειρης ψηλάφησης σε μηνιαία βάση.
Θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα να εξετάζει τακτικά το μαστό της όπως οφείλουν να κάνουν όλες οι γυναίκες άσχετα αν έχουν υποβληθεί σε επέμβαση στο μαστό ή όχι.

Κάθε γυναίκα πρέπει η γυναίκα να υποβάλεται σε τακτικό ακτινολογικό έλεγχο μέσω:

 1. Ψηφιακής Μαστογραφίας
 2. Υπερηχογραφήματος ή
 3. Μαγνητικής Τομογραφίας.

Αρχικά μετά την επέμβαση ο ακτινολογικός έλεγχος προγραμματίζεται συνήθως κάθε εξάμηνο ενώ στη συνέχεια εφόσον όλα είναι φυσιολογικά προτείνεται μια φορά τον χρόνο.

 

Τρίπολη

Ισαάκ & Σολωμού 20,
Τρίπολη, Τ.Κ.: 22100
Τηλ: 2710 22 77 00

Ναύπλιο

Λεωφόρος Ασκληπιού 39,
Ναύπλιο, Τ.Κ.: 21100
Τηλ.: 27520 21 203

Ναύπλιο

Λεωφόρος Ασκληπιού 39,
Ναύπλιο, Τ.Κ.: 21100
Τηλ.: 27520 21 203