ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ – ΠΡΟΣΩΠΟ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη αναφορά στη διόρθωση ή αποκατάσταση δυσμορφιών του ανθρώπινου σώματος κάνοντας Μεταμόσχευση Αυτόλογου Λίπους.

Λέγοντας Αυτόλογο Λίπος εννοούμε το λίπος που προέρχεται από τον ίδιο οργανισμό και το οποίο με μια ειδική τεχνική (Λιποαναρρόφηση) το αναρροφούμε από μια περιοχή του σώματος και στη συνέχεια το μεταμοσχεύουμε σε κάποια άλλη περιοχή του ίδιου οργανισμού.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή από την αρχή ότι όταν μιλάμε για Μεταμόσχευση Λίπους εννοούμε πάντοτε την Αυτόλογη Μεταμόσχευση δηλαδή τη μεταφορά λίπους ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΤΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

Η Μεταμόσχευση ετερόλογου Λίπους, δηλαδή από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλο άνθρωπο, είναι αδύνατο να γίνει με τα σημερινά δεδομένα λόγω μη αντιγονικής συμβατότητας των ιστών.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον λιπώδη ιστό; Το λίπος είναι ένας ανεπιθύμητος ιστός ή μήπως τελικά όχι;

To λίπος, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά πολύτιμος ιστός. Αποτελείται από λιποκύτταρα τα οποία έχουν στην ουσία 4 βασικές ιδιότητες:

 1. δομική
  Τα λιποκύτταρα συντάσσονται κοντά το ένα στο άλλο, βρίσκονται στο υποδόριο ή κεντρομελικά και αποτελλούν δομικό υλικό το οποίο δίνει σχήμα και ευθύνεται για την καμπυλότητα του κορμού.
 2. αποθηκευτική
  Μια από τις βασικές λειτουργίες των λιποκυττάρων είναι η αποθήκευση των θερμίδων των τροφών. Στην ουσία η ενέργεια των τροφών μετατρέπεται σε λιπαρά οξέα τα οποία αποθηκεύονται μέσα στο κυτταρόπλασμα των λιποκυττάρων. Τα λιπαρά οξέα είναι το βασικό ενεργειακό μόριο η διάσπαση του οποίου απελευθερώνει την απαιτούμενη ενέργεια για τις μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού.
 3. θερμορυθμιστική
  Ο λιπώδης ιστός είναι “θερμομονωτικός” ιστός και δεν επιτρέπει μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη θερμορρύθμιση του οργανισμού.
 4. αναγεννητική
  Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει ότι ο λιπώδης ιστός περιέχει μεγάλο αριθμό αρχέγονων κυττάρων, που ονομάζονται βλαστοκύτταρα (stem cells) τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναγέννηση των ιστών του οργανισμού.

Tα βλαστοκύτταρα αποτελλούν πρόδρομες μορφές κυττάρων από τα οποία παράγονται τελικά όλα τα κύτταρα των ιστών. Είναι άμορφα – πρόωρα κύτταρα τα οποία με την επίδραση διαφορετικών ορμονών του κυτταρικού περιβάλλοντος, τροποποιούνται όσον αφορά τη μορφολογία και τις ιδιότητές τους και μπορούν να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπλαση των ιστών.

Ποιές ιδιότητες του λιπώδους ιστού εκμεταλευόμαστε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Ο λιπώδης ιστός έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ιστός του ανθρώπινου σώματος με σχετικά εύκολη και ασφαλή διαχείρηση.
Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι:

 1. μπορεί να αφαιρεθεί σχετικά εύκολα με Λιποαναρρόφηση από σημεία του σώματος όπου πλεονάζει,
 2. είναι ιστός που δεν φέρει αμιγώς δική του αιμάτωση όμως τα κύτταρα του πολύ εύκολα αιματώνονται μέσω διαπίδησης από τους ιστούς της γύρω περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι όσο καλύτερη αιμάτωση έχει η περιοχή που θέλουμε να κάνουμε τη λιπομεταφορά τόσο καλύτερη είναι η πρόσληψη και άρα η βιοσιμότητα του μεταμοσχευθέντος λιπώδους ιστού.
 3. δρα σαν δομικό υλικό και μπορεί να γεμίζει βαθουλώματα, δυσμορφίες ή ελλείματα ιστού και
 4. είναι ιστός πλούσιος σε βλαστοκύτταρα (stem cells) τα οποία είναι πολυδύναμα, αρχέγονα κύτταρα που έχουν αναπλαστικές και ισχυρά αναγεννητικές ιδιότητες.

Πόσες φάσεις έχει η τεχνική της Μεταμόσχευσης Λίπους;

Η τεχνική Μεταμόσχευσης Λίπους έχει δύο φάσεις:

 1. αρχικά προηγείται η λήψη του μοσχεύματος- λιπώδους ιστού μέσω Λιποαναρρόφησης από μια περιοχή του σώματος που έχει περίσσεια λίπους και η οποία ονομάζεται ΔΟΤΡΙΑ. Το λίπος που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται με τη μορφή μικρομορίων σαν μικροσταγονίδια και όχι σε μεγάλα κομμάτια.
 2. το λίπος που συλλέξαμε με τη Λιποαναρρόφηση, αφού προηγηθεί ειδική προετοιμασία το τοποθετούμε μέσα από πολύ λεπτά ρύγχη, που ονομάζονται “κάνουλες Λιποαναρρόφησης” στην περιοχή που θέλουμε να βελτιώσουμε και η οποία ονομάζεται ΛΗΠΤΡΙΑ.

Ποιές περιοχές του σώματος χρησιμοποιούνται συνήθως σαν ΔΟΤΡΙΕΣ κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Σε γενικές γραμμές ΟΛΕΣ οι περιοχές του ανθρώπινου σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ΔΟΤΡΙΕΣ λίπους. Ανάλογα βέβαια με την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη λιπομεταφορά οι πιο συχνά προτιμώμενες περιοχές είναι :

 1. η κοιλιά
 2. η έσω επιφάνεια των μηρών,
 3. η εσω επιφάνεια των γονάτων
 4. τα ψωμάκια,
 5. τα πλάγια της μέσης.

Τι γίνεται το λίπος που μεταμοσχεύουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Όπως ήδη αναφέραμε ο λιπώδης ιστός δεν έχει αμιγώς δική του αιμάτωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το λίπος να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο “υλικό” και η μεταφορά του να απαιτεί ειδικούς χειρισμούς.

Αφού κάνουμε Λιποαναρρόφηση και συλλέξουμε τα λιποκύτταρα ακολουθούμε μια ειδική επεξεργασία απομόνωσης των υγιών κυττάρων ούτως ώστε αυτά να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βιοσιμότητα μετά τη μεταφορά τους.

Δεδομένου ότι τα λιποκύτταρα δεν έχουν δική τους αιμάτωση το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης λίπους εξαρτάται :

 1. από την περιεκτικότητα του λιπώδους ιστού σε υγιή κύτταρα και
 2. από τη αιμάτωση της λήπτριας χώρας.

Σε γενικές γραμμές μετά τη Μεταμόσχευση Λίπους ένα ποσοστό 50 με 70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται και χάνεται από το σώμα σε διάστημα περίπου 2 με 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το λίπος που τελικά παραμένει στη ΛΗΠΤΡΙΑ περιοχή αντιστοιχεί στο 50 με 30% του λίπους που μεταμοσχεύσαμε.

Η απορρόφηση μέρους του μεταμοσχευόμενου λίπους αποτελεί ένα πρόβλημα για την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος της τεχνικής Μεταμόσχευσης Λίπους. Το πρόβλημα αυτό σήμερα προσπαθούμε να το λύσουμε κάνοντας υπερδιόρθωση στην περιοχή εφαρμογής δηλαδή μεταμοσχεύοντας περισσότερο λίπος από αυτό που χρειάζεται.

Συνήθως η ποσότητα του λίπους που μεταμοσχεύουμε είναι πολλαπλάσια δηλαδή 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη του επιθυμητού ούτως ώστε το λίπος που θα εναπομείνει στο τέλος να δώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Στις πιο πολλές περιπτώσεις για να επιτύχουμε ένα πολύ καλό και ασφαλές αποτέλεσμα εκτός από υπερδιόρθωση μπορεί να χρειαστούν και περισσότερες από μία συνεδρίες Μεταμόσχευσης Λίπους.

Σε ποιές περιπτώσεις κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους;

Μεταμόσχευση Λίπους μπορούμε να κάνουμε:

 1. είτε για λόγους Επανορθωτικής
 2. είτε για λόγους Αιθητικής αποκατάστασης.

Πότε συνήθως κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στην Επανορθωτική Χειρουργική;

Όσον αφορά την Επανορθωτική Χειρουργική μπορούμε να κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους:

 1. σε τραύματα όταν υπάρχει έλλειμμα ιστού, δυσμορφία, βαθουλώματα, διαταραχές περιγράμματος,
 2. μετά από ογκολογικές επεμβάσεις όπου μετά τη χειρουργική εκτομή μπορεί να καταλλείπεται ιατρογενής δυσμορφία,
 3. σε εγκαύματα όταν δημιουργούνται ρικνωτικές βλάβες ή δύσμορφες ουλές,
 4. σε συγγενείς ανωμαλίες δηλαδή ανωμαλίες του σκελετού εμφανείς κατά τη γέννηση.

Με ποιόν τρόπο μπορεί να βοηθήσει η Μεταμόσχευση Λίπους σε ελλείμματα ιστού μετά από τραύματα ή εγκαύματα ή μετά από ογκολογικές επεμβάσεις;

Μια από τις επαναστατικές εφαρμογές της τεχνικής Μεταμόσχευσης Λίπους είναι ότι μπορούμε να εκμεταλευτούμε το λίπος που πλεονάζει και γενικά είναι ανεπιθύμητο και να το χρησιμοποιήσουμε στην Επανορθωτική Χειρουργική.

Σε τραύματα όπου υπάρχουν συχνά δύσμορφες ουλές, μπορούμε να κάνουμε έγχυση λίπους ακριβώς κάτω από την ουλή. Έχει αποδειχθεί ότι τα βλαστοκύτταρα που είναι άφθονα στο λιπώδη ιστό έρχονται και βελτιώνουν κατά πολύ την ποιότητα και τη σύσταση της ουλής μέσω της παραγωγής νεοκολλαγόνου.

Σε εγκαύματα είναι πρωτοποριακή η θεραπεία με έγχυση αυτόλογου λίπους κάτω από την εγκαυματική επιφάνεια προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υφή και τη σύσταση του δέρματος που πάσχει.

Σε ογκολογικές επεμβάσεις, σε συγγενείς ανωμαλίες ή μετά από τραυματισμούς δέρματος και μαλακών μορίων όπου έχει γίνει εκτομή μεγάλης ποσότητας ιστού και έχει δημιουργηθεί έλλειμμα και ασυμμετρία, η θεραπεία με μεταμόσχευση λίπους αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς επιλογές αποκατάστασης.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελλούν η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, η θεραπεία υποπλαστικών μαστών ή συγγενών ανωμαλιών κορμού και σώματος (π.χ. σύνδρομο Poland, ημιατροφία προσώπου κλπ).

Πότε συνήθως κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στην Αισθητική Χειρουργική;

Όσον αφορά την Αισθητική Χειρουργική μπορούμε να κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους:

 1. στο πρόσωπο και να διορθώσουμε ρυτίδες, ελλείμματα ή ατροφίες ιστών,
 2. στο στήθος ή στο θώρακα όπου κάνουμε αποκατάσταση μικρομαστίας, ανισομαστίας και γενικά διαταραχών του σχήματος ή του μεγέθους του μαστού ή του θωρακικού τοιχώματος
 3. στους γλουτούς κάνοντας αυξητική ή και ανόρθωση των γλουτών
 4. στις γάμπες δίνοντας σχήμα και μορφή στο περίγραμμα της γάμπας.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πότε κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η Μεταμόσχευση Λίπους σε διάφορες θέσεις στο πρόσωπο μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα είτε να συνδυαστεί με επέμβαση Ρυτιδοπλαστικής (Face Lifting) του προσώπου.

Αυτόνομα εννοούμε ότι παίρνουμε και μεταμοσχεύουμε λίπος σε συγκεκριμένες θέσεις στο πρόσωπο χωρίς να προβαίνουμε σε κάποια άλλη χειρουργική πράξη.

Από την άλλη όταν κάνουμε Face Lifting εφαρμόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές Πλαστικής Χειρουργικής τότε πέρα από το Lift δηλαδή τη χειρουργική διόρθωση της χαλάρωσης των ιστών, κάνουμε πάντα διόρθωση της απώλειας όγκων και των τοπικών ατροφιών ιστού μεταμοσχεύοντας λιπώδη ιστό στα σημεία που εντοπίζονται οι ατροφίες.

Κάνοντας Lifting προσώπου διορθώνουμε τη χαλάρωση του δέρματος και των υποκείμενων ιστών ενώ μεταμοσχεύοντας λίπος διορθώνουμε αφενός τα βαθουλώματα και τις ατροφίες αλλά αφετέρου κάνουμε και ανάπλαση των ιστών του προσώπου λόγω των βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο λιπώδη ιστό που μεταμοσχεύουμε.

Σε ποιές περιοχές κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Ο σκοπός μας όταν μεταμοσχεύουμε λιπώδη ιστό στο πρόσωπο είναι να διορθώσουμε τα ελλείμματα ιστού, τα βαθουλώματα και τις ατροφίες που εμφανίζονται:

 1. κάτω από τα μάτια,
 2. στις παρειές,
 3. στο μεσόφρυο,
 4. στους κροτάφους,
 5. στις ρινοπαρειακές αύλακες,
 6. στις γραμμές της κατήφειας,
 7. στις γωνίες του χείλους,
 8. στα χείλη,

και γενικότερα να διορθώσουμε τους όγκους και την αρμονία των χαρακτηριστικών του προσώπου.

Τι αναισθησία εφαρμόζουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία ή το πολύ σε συνδυασμό με νευροληπτοαναλγησία ( μέθη).

Στις περιπτώσεις βέβαια που η Μεταμόσχευση Λίπους συνοδεύει επεμβάσεις Face Lifting προσώπου τότε εκμεταλευόμαστε τη γενική νάρκωση στην οποία έχει υποβληθεί ο ασθενής.

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο έχουμε πάντοτε ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ στις οποίες επεμβαίνουμε: τη ΔΟΤΡΙΑ και τη ΛΗΠΤΡΙΑ χώρα.

Σαν ΔΟΤΡΙΑ χώρα συνήθως χρησιμοποιούμε την περιοχή της κοιλιάς και την έσω ή έξω επιφάνεια των μηρών δεδομένου ότι δεν χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ποσότητες λίπους.

Αρχικά αναισθητοποιούμε την περιοχή της δότριας και στη συνέχεια κάνοντας SAFELIPO λιποαναρρόφηση (βλέπε 3D-SAFELIPO Λιποαναρρόφηση) παίρνουμε επαρκή ποσότητα λίπους φροντίζοντας πάντα να βελτιώσουμε και την εικόνα της δότριας περιοχής.

Το λίπος που λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο κάτω από άσηπτες συνθήκες το φυγοκεντρούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να απομονώσουμε και να συλλέξουμε μεγάλο αριθμό βλαστοκυττάρων και δομικών λιποκυττάρων.

Στη συνέχεια γίνεται η μεταφορά στη ΛΗΠΤΡΙΑ χώρα που στην περίπτωση του προσώπου αφορά ατροφίες και βαθουλώματα στις ρινοπαρειακές αύλακες, στα ζυγωματικά, στις παρειές, κάτω από τα μάτια και στους κροτάφους.

Το αποτέλεσμα της Μεταμόσχευσης Λίπους είναι αφενός η αποκατάσταση των όγκων του προσώπου, δεδομένου ότι το λίπος δρα σαν δομικό υλικό στις περιοχές όπου τοποθετείται και αφετέρου η επί μακρώ ανάπλαση του δέρματος και των ιστών του προσώπου, λόγω των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται στη λήπτρια περιοχή μαζί με τα λιποκύτταρα.

Πονάει η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους στο πρόσωπο; Πως θα είμαι αμέσως μετά το χειρουργείο;

Όσον αφορά την επέμβαση της μεταμόσχευσης λίπους μπορούμε να πούμε ότι έιναι σχεδόν ανώδυνη δεδομένου ότι γίνεται με συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης ή συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και γενικής νάρκωσης.

Όσον αφορά τώρα τη μετεγχειρητική περίοδο αυτό που περιγράφουν οι περισσότεροι ασθενείς είναι ένα αίσθημα πίεσης ή μέτριας ενόχλησης δεδομένου ότι η περιοχή άμεσα μετεγχειρητικά κάνει οίδημα δηλαδή πρήξιμο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονο. Για τον έλεγχο της ευαισθησίας ή του πόνου μετά της επέμβαση ο ασθενής καλύπτεται με αντιφλεγμονώδη και αναλγητική αγωγή.

Η κλασική μετεγχειρητική εικόνα είναι πρήξιμο και εκχυμώσεις (μελανιές) στην περιοχή μεταμόσχευσης του λίπους δηλαδή κάτω από τα βλέφαρα, στα ζυγωματικά, στην παρειά και το πηγούνι.

Το οίδημα και οι μελανιές είναι πιο έντονα τις πέντε με επτά πρώτες ημέρες ενώ προς το τέλος του δεκαπενθημέρου το μπλαβί χρώμα κάτω από τα μάτια ή τις ρινοπαρειακές σβήνει σιγά σιγά και αντικαθίσταται από ένα ωχρό κίτρινο χρώμα (λόγω της απορρόφησης των μικροαιματωμάτων) και το “πρήξιμο” κατεβαίνει προς το πηγούνι (εξαιτίας της επίδρασης της βαρύτητας) και σιγά σιγά υποχωρεί τις επόμενες ημέρες ή λίγες εβδομάδες.

Ο ασθενής μπορεί να κυκλοφορήσει με σχετικούς περιορισμούς μετά την 7η-10η ημέρα φορώντας μαύρα γυαλιά, ενώ μετά την τρίτη εβδομάδα πιο ελεύθερα μιας και τα σημάδια επέμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με make up.

Τι θα πρέπει να κάνω μετά την επέμβαση;

Αμέσως μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να φύγει από την κλινική και να πάει στο σπίτι του με οδηγίες.Θα πρέπει να παραμείνει ξαπλωμένος για 24 ώρες περίπου, έχοντας βάλει 2-3 μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι του ούτως ώστε να είναι πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα για να μη δημιουργηθεί έντονο οίδημα.

Για να περιορίσουμε επίσης την εμφάνιση του πρηξίματος,εφαρμόζουμε στην περιοχή των ματιών παγωμένες κομπρέσες που συχνά εμποτίζουμε με παγωμένο χαμομήλι το οποίο δρα σαν αποιδηματικό.Η εναλλαγή των ψυχρών επιθεμάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μετά την επέμβαση και να συνεχιστεί για τουλάχιστον 10 με 12 ώρες μετά.

Τι πρέπει να προσέχω και τι πρέπει να αποφύγω μετά την επέμβαση;

Για τις δύο – τρεις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση φροντίζουμε οι τομές να είναι καθαρές και άσηπτες. Άμεσα μετεγχειρητικά και για τις επόμενες 12-14 ημέρες ο ασθενής πρέπει να αποφύγει το σκύψιμο καθώς και την έντονη δραστηριότητα (κυρίως δραστηριότητες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, όπως η άρση βάρους και αθλητικές δραστηριότητες), για την αποφυγή δημιουργίας αιματώματος κλπ.

Οι περισσότεροι ασθενείς ανάλογα και από την έκταση της επέμβασης, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 2 ή 3 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Όσον αφορά την αφαίρεση ραμμάτων από τις τομούλες στη λήπτρια και τη δότρια χώρα δεν χρεάζεται γιατί χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα ράμματα τα οποία πέφτουν μόνα τους μετά από 12 με 15 ημέρες συνήθως.

Tι επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν μετά από Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η αποκατάσταση των ατροφιών των ιστών ή των δυσμορφιών του προσώπου χρησιμοποιώντας την τεχνική της Μεταμόσχευσης αυτόλογου Λίπους είναι μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες και δυσκολίες. Σαν επέμβαση απαιτεί εμπειρία από το χειρουργό και καλή γνώση της ανατομίας και των ιδιαιτεροτήτων των χαρακτηριστικών του κάθε προσώπου για να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα.

Επειδή οι ιστοί σε όλες τις ζώνες του προσώπου είναι πολύ ευαίσθητοι το ποιό συχνό σύμβαμα μετά τη μεταμόσχευση λίπους είναι οι εκχυμώσεις (μελανιές) και το οίδημα (πρήξιμο) τα οποία εξαφανίζονται προοδευτικά μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.

Το αιμάτωμα και η φλεγμονή ή η μόλυνση της ΔΟΤΡΙΑΣ ή της ΛΗΠΤΡΙΑΣ περιοχής είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίζονται με παροχέτευση και αντιβιωτική κάλυψη αντίστοιχα.

Τραυματισμός κάποιου νευρικού στελέχους μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα ή πάρεση – παράλυση σε κάποιο σημείο του προσώπου.
Πρόκειται για επιπλοκές οι οποίες όμως είναι αρκετά σπάνιες.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα κατά την μεταμόσχευση λίπους είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε εκ των προτέρων το βαθμό πρόσληψης του μοσχεύματος δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο από το λίπος που μεταμοσχεύουμε θα απορροφηθεί, συνήθως μεταμοσχεύουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα λίπους. Αυτό σαν γεγονός δημιουργεί από μόνο του ένα τεχνικό ζήτημα:

 1. αν απορροφηθεί περισσότερο λίπος από το επιθυμητό τότε θα πρέπει να επαναλάβω την επέμβαση σε δεύτερο χρόνο και να ξαναβάλω λίπος στην ατροφική περιοχή.
 2. αν απορροφηθεί λιγότερο λίπος από το επιθυμητό τότε στην περιοχή του προσώπου που το μεταμοσχεύσαμε θα περισσεύει και συχνά θα δημιουργεί μια δυσμορφία σαν “φούσκωμα” ή σαν μικρό λουκάνικο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξαναχειρουργήσουμε τον ασθενή για να βγάλουμε το μεταμοσχευθέν λίπος είτε κάνοντας λιποαναρρόφηση είτε κάνοντας άμεση εκτομή.

Μια μεγάλη – καταστροφική επιπλοκή που μπορεί να συμβεί κατά τη μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο είναι ο αγγειακός εμβολισμός δηλαδή η ατυχηματική έγχυση του μεταμοσχευόμενου λίπους μέσα στον αυλό κάποιου μεγάλου αγγείου του προσώπου με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχαιμική νέκρωση δέρματος. Η πιο συχνή περιοχή νέκρωσης δέρματος του προσώπου μετά από μεταμόσχευση λίπους είναι αυτή της μύτης και του μετώπου.

Με τον ίδιο μηχανισμό δηλαδή της ενδοαγγειακής εμβολής λίπους μπορεί να γίνει αγγειακός εμβολισμός της οφθαλμικής αρτηρίας και να προκληθεί τύφλωση μετά από Μεταμόσχευση Λίπους. Το 2015 έχουν αναφερθεί 95 περιστατικά τύφλωσης μετά από ενέσιμη θεραπεία προσώπου.

Πρόκειται για καταστροφικές επιπλοκές που μας δηλώνουν ότι τίποτε δεν είναι τόσο απλό και ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα.