ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη αναφορά στη διόρθωση ή αποκατάσταση δυσμορφιών του ανθρώπινου σώματος κάνοντας Μεταμόσχευση Αυτόλογου Λίπους.

Λέγοντας Αυτόλογο Λίπος εννοούμε το λίπος που προέρχεται από τον ίδιο οργανισμό και το οποίο με μια ειδική τεχνική (Λιποαναρρόφηση) το αναρροφούμε από μια περιοχή του σώματος και στη συνέχεια το μεταμοσχεύουμε σε κάποια άλλη περιοχή του ίδιου οργανισμού.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή από την αρχή ότι όταν μιλάμε για Μεταμόσχευση Λίπους εννοούμε πάντοτε την Αυτόλογη Μεταμόσχευση δηλαδή τη μεταφορά λίπους ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΤΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

Η Μεταμόσχευση ετερόλογου Λίπους, δηλαδή από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλο άνθρωπο, είναι αδύνατο να γίνει με τα σημερινά δεδομένα λόγω μη αντιγονικής συμβατότητας των ιστών.

 

 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον λιπώδη ιστό; Το λίπος είναι ένας ανεπιθύμητος ιστός ή μήπως τελικά όχι;

To λίπος, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά πολύτιμος ιστός. Αποτελείται από λιποκύτταρα τα οποία έχουν στην ουσία 4 βασικές ιδιότητες:

 1. δομική
  Τα λιποκύτταρα συντάσσονται κοντά το ένα στο άλλο, βρίσκονται στο υποδόριο ή κεντρομελικά και αποτελλούν δομικό υλικό το οποίο δίνει σχήμα και ευθύνεται για την καμπυλότητα του κορμού.
 2. αποθηκευτική
  Μια από τις βασικές λειτουργίες των λιποκυττάρων είναι η αποθήκευση των θερμίδων των τροφών. Στην ουσία η ενέργεια των τροφών μετατρέπεται σε λιπαρά οξέα τα οποία αποθηκεύονται μέσα στο κυτταρόπλασμα των λιποκυττάρων. Τα λιπαρά οξέα είναι το βασικό ενεργειακό μόριο η διάσπαση του οποίου απελευθερώνει την απαιτούμενη ενέργεια για τις μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού.
 3. θερμορυθμιστική
  Ο λιπώδης ιστός είναι “θερμομονωτικός” ιστός και δεν επιτρέπει μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη θερμορρύθμιση του οργανισμού.
 4. αναγεννητική
  Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει ότι ο λιπώδης ιστός περιέχει μεγάλο αριθμό αρχέγονων κυττάρων, που ονομάζονται βλαστοκύτταρα (stem cells) τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναγέννηση των ιστών του οργανισμού.

Tα βλαστοκύτταρα αποτελλούν πρόδρομες μορφές κυττάρων από τα οποία παράγονται τελικά όλα τα κύτταρα των ιστών. Είναι άμορφα – πρόωρα κύτταρα τα οποία με την επίδραση διαφορετικών ορμονών του κυτταρικού περιβάλλοντος, τροποποιούνται όσον αφορά τη μορφολογία και τις ιδιότητές τους και μπορούν να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπλαση των ιστών.

 

Ποιές ιδιότητες του λιπώδους ιστού εκμεταλευόμαστε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Ο λιπώδης ιστός έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ιστός του ανθρώπινου σώματος με σχετικά εύκολη και ασφαλή διαχείρηση.
Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι:

 1. μπορεί να αφαιρεθεί σχετικά εύκολα με Λιποαναρρόφηση από σημεία του σώματος όπου πλεονάζει,
 2. είναι ιστός που δεν φέρει αμιγώς δική του αιμάτωση όμως τα κύτταρα του πολύ εύκολα αιματώνονται μέσω διαπίδησης από τους ιστούς της γύρω περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι όσο καλύτερη αιμάτωση έχει η περιοχή που θέλουμε να κάνουμε τη λιπομεταφορά τόσο καλύτερη είναι η πρόσληψη και άρα η βιοσιμότητα του μεταμοσχευθέντος λιπώδους ιστού.
 3. δρα σαν δομικό υλικό και μπορεί να γεμίζει βαθουλώματα, δυσμορφίες ή ελλείματα ιστού και
 4. είναι ιστός πλούσιος σε βλαστοκύτταρα (stem cells) τα οποία είναι πολυδύναμα, αρχέγονα κύτταρα που έχουν αναπλαστικές και ισχυρά αναγεννητικές ιδιότητες.

Πόσες φάσεις έχει η τεχνική της Μεταμόσχευσης Λίπους;

Η τεχνική Μεταμόσχευσης Λίπους έχει δύο φάσεις:

 1. αρχικά προηγείται η λήψη του μοσχεύματος- λιπώδους ιστού μέσω Λιποαναρρόφησης από μια περιοχή του σώματος που έχει περίσσεια λίπους και η οποία ονομάζεται ΔΟΤΡΙΑ. Το λίπος που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται με τη μορφή μικρομορίων σαν μικροσταγονίδια και όχι σε μεγάλα κομμάτια.
 2. το λίπος που συλλέξαμε με τη Λιποαναρρόφηση, αφού προηγηθεί ειδική προετοιμασία το τοποθετούμε μέσα από πολύ λεπτά ρύγχη, που ονομάζονται “κάνουλες Λιποαναρρόφησης” στην περιοχή που θέλουμε να βελτιώσουμε και η οποία ονομάζεται ΛΗΠΤΡΙΑ.

 

Ποιες περιοχές του σώματος χρησιμοποιούνται συνήθως σαν ΔΟΤΡΙΕΣ κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Σε γενικές γραμμές ΟΛΕΣ οι περιοχές του ανθρώπινου σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ΔΟΤΡΙΕΣ λίπους. Ανάλογα βέβαια με την ποσότητα που χρειαζόμαστε για τη λιπομεταφορά οι πιο συχνά προτιμώμενες περιοχές είναι :

 1. η κοιλιά
 2. η έσω επιφάνεια των μηρών,
 3. η εσω επιφάνεια των γονάτων
 4. τα ψωμάκια,
 5. τα πλάγια της μέσης.

Τι γίνεται το λίπος που μεταμοσχεύουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους;

Όπως ήδη αναφέραμε ο λιπώδης ιστός δεν έχει αμιγώς δική του αιμάτωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το λίπος να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο “υλικό” και η μεταφορά του να απαιτεί ειδικούς χειρισμούς.

Αφού κάνουμε Λιποαναρρόφηση και συλλέξουμε τα λιποκύτταρα ακολουθούμε μια ειδική επεξεργασία απομόνωσης των υγιών κυττάρων ούτως ώστε αυτά να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βιοσιμότητα μετά τη μεταφορά τους.

Δεδομένου ότι τα λιποκύτταρα δεν έχουν δική τους αιμάτωση το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης λίπους εξαρτάται :

 1. από την περιεκτικότητα του λιπώδους ιστού σε υγιή κύτταρα και
 2. από τη αιμάτωση της λήπτριας χώρας.

Σε γενικές γραμμές μετά τη Μεταμόσχευση Λίπους ένα ποσοστό 50 με 70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται και χάνεται από το σώμα σε διάστημα περίπου 2 με 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το λίπος που τελικά παραμένει στη ΛΗΠΤΡΙΑ περιοχή αντιστοιχεί στο 50 με 30% του λίπους που μεταμοσχεύσαμε.

Η απορρόφηση μέρους του μεταμοσχευόμενου λίπους αποτελεί ένα πρόβλημα για την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος της τεχνικής Μεταμόσχευσης Λίπους. Το πρόβλημα αυτό σήμερα προσπαθούμε να το λύσουμε κάνοντας υπερδιόρθωση στην περιοχή εφαρμογής δηλαδή μεταμοσχεύοντας περισσότερο λίπος από αυτό που χρειάζεται.

Συνήθως η ποσότητα του λίπους που μεταμοσχεύουμε είναι πολλαπλάσια δηλαδή 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη του επιθυμητού ούτως ώστε το λίπος που θα εναπομείνει στο τέλος να δώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Στις πιο πολλές περιπτώσεις για να επιτύχουμε ένα πολύ καλό και ασφαλές αποτέλεσμα εκτός από υπερδιόρθωση μπορεί να χρειαστούν και περισσότερες από μία συνεδρίες Μεταμόσχευσης Λίπους.

Σε ποιές περιπτώσεις κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους;

Μεταμόσχευση Λίπους μπορούμε να κάνουμε:

 1. είτε για λόγους Επανορθωτικής
 2. είτε για λόγους Αιθητικής αποκατάστασης.

Πότε συνήθως κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στην Επανορθωτική Χειρουργική;

Όσον αφορά την Επανορθωτική Χειρουργική μπορούμε να κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους:

 1. σε τραύματα όταν υπάρχει έλλειμμα ιστού, δυσμορφία, βαθουλώματα, διαταραχές περιγράμματος,
 2. μετά από ογκολογικές επεμβάσεις όπου μετά τη χειρουργική εκτομή μπορεί να καταλλείπεται ιατρογενής δυσμορφία,
 3. σε εγκαύματα όταν δημιουργούνται ρικνωτικές βλάβες ή δύσμορφες ουλές,
 4. σε συγγενείς ανωμαλίες δηλαδή ανωμαλίες του σκελετού εμφανείς κατά τη γέννηση.

Με ποιόν τρόπο μπορεί να βοηθήσει η Μεταμόσχευση Λίπους σε ελλείμματα ιστού μετά από τραύματα ή εγκαύματα ή μετά από ογκολογικές επεμβάσεις;

Μια από τις επαναστατικές εφαρμογές της τεχνικής Μεταμόσχευσης Λίπους είναι ότι μπορούμε να εκμεταλευτούμε το λίπος που πλεονάζει και γενικά είναι ανεπιθύμητο και να το χρησιμοποιήσουμε στην Επανορθωτική Χειρουργική.

Σε τραύματα όπου υπάρχουν συχνά δύσμορφες ουλές, μπορούμε να κάνουμε έγχυση λίπους ακριβώς κάτω από την ουλή. Έχει αποδειχθεί ότι τα βλαστοκύτταρα που είναι άφθονα στο λιπώδη ιστό έρχονται και βελτιώνουν κατά πολύ την ποιότητα και τη σύσταση της ουλής μέσω της παραγωγής νεοκολλαγόνου.

Σε εγκαύματα είναι πρωτοποριακή η θεραπεία με έγχυση αυτόλογου λίπους κάτω από την εγκαυματική επιφάνεια προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υφή και τη σύσταση του δέρματος που πάσχει.

Σε ογκολογικές επεμβάσεις, σε συγγενείς ανωμαλίες ή μετά από τραυματισμούς δέρματος και μαλακών μορίων όπου έχει γίνει εκτομή μεγάλης ποσότητας ιστού και έχει δημιουργηθεί έλλειμμα και ασυμμετρία, η θεραπεία με μεταμόσχευση λίπους αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς επιλογές αποκατάστασης.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελλούν η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, η θεραπεία υποπλαστικών μαστών ή συγγενών ανωμαλιών κορμού και σώματος (π.χ. σύνδρομο Poland, ημιατροφία προσώπου κλπ).

Πότε συνήθως κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στην Αισθητική Χειρουργική;

Όσον αφορά την Αισθητική Χειρουργική μπορούμε να κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους:

 1. στο πρόσωπο και να διορθώσουμε ρυτίδες, ελλείμματα ή ατροφίες ιστών,
 2. στο στήθος ή στο θώρακα όπου κάνουμε αποκατάσταση μικρομαστίας, ανισομαστίας και γενικά διαταραχών του σχήματος ή του μεγέθους του μαστού ή του θωρακικού τοιχώματος
 3. στους γλουτούς κάνοντας αυξητική ή και ανόρθωση των γλουτών
 4. στις γάμπες δίνοντας σχήμα και μορφή στο περίγραμμα της γάμπας.

 

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πότε κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η Μεταμόσχευση Λίπους σε διάφορες θέσεις στο πρόσωπο μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα είτε να συνδυαστεί με επέμβαση Ρυτιδοπλαστικής (Face Lifting) του προσώπου.

Αυτόνομα εννοούμε ότι παίρνουμε και μεταμοσχεύουμε λίπος σε συγκεκριμένες θέσεις στο πρόσωπο χωρίς να προβαίνουμε σε κάποια άλλη χειρουργική πράξη.

Από την άλλη όταν κάνουμε Face Lifting εφαρμόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές Πλαστικής Χειρουργικής τότε πέρα από το Lift δηλαδή τη χειρουργική διόρθωση της χαλάρωσης των ιστών, κάνουμε πάντα διόρθωση της απώλειας όγκων και των τοπικών ατροφιών ιστού μεταμοσχεύοντας λιπώδη ιστό στα σημεία που εντοπίζονται οι ατροφίες.

Κάνοντας Lifting προσώπου διορθώνουμε τη χαλάρωση του δέρματος και των υποκείμενων ιστών ενώ μεταμοσχεύοντας λίπος διορθώνουμε αφενός τα βαθουλώματα και τις ατροφίες αλλά αφετέρου κάνουμε και ανάπλαση των ιστών του προσώπου λόγω των βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο λιπώδη ιστό που μεταμοσχεύουμε.

 

Σε ποιές περιοχές κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Ο σκοπός μας όταν μεταμοσχεύουμε λιπώδη ιστό στο πρόσωπο είναι να διορθώσουμε τα ελλείμματα ιστού, τα βαθουλώματα και τις ατροφίες που εμφανίζονται:

 1. κάτω από τα μάτια,
 2. στις παρειές,
 3. στο μεσόφρυο,
 4. στους κροτάφους,
 5. στις ρινοπαρειακές αύλακες,
 6. στις γραμμές της κατήφειας,
 7. στις γωνίες του χείλους,
 8. στα χείλη,

και γενικότερα να διορθώσουμε τους όγκους και την αρμονία των χαρακτηριστικών του προσώπου.

 

 

Τι αναισθησία εφαρμόζουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία ή το πολύ σε συνδυασμό με νευροληπτοαναλγησία ( μέθη).

Στις περιπτώσεις βέβαια που η Μεταμόσχευση Λίπους συνοδεύει επεμβάσεις Face Lifting προσώπου τότε εκμεταλευόμαστε τη γενική νάρκωση στην οποία έχει υποβληθεί ο ασθενής.

 

 

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο έχουμε πάντοτε ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ στις οποίες επεμβαίνουμε: τη ΔΟΤΡΙΑ και τη ΛΗΠΤΡΙΑ χώρα.

Σαν ΔΟΤΡΙΑ χώρα συνήθως χρησιμοποιούμε την περιοχή της κοιλιάς και την έσω ή έξω επιφάνεια των μηρών δεδομένου ότι δεν χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ποσότητες λίπους.

Αρχικά αναισθητοποιούμε την περιοχή της δότριας και στη συνέχεια κάνοντας SAFELIPO λιποαναρρόφηση (βλέπε 3D-SAFELIPO Λιποαναρρόφηση) παίρνουμε επαρκή ποσότητα λίπους φροντίζοντας πάντα να βελτιώσουμε και την εικόνα της δότριας περιοχής.

Το λίπος που λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο κάτω από άσηπτες συνθήκες το φυγοκεντρούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να απομονώσουμε και να συλλέξουμε μεγάλο αριθμό βλαστοκυττάρων και δομικών λιποκυττάρων.

Στη συνέχεια γίνεται η μεταφορά στη ΛΗΠΤΡΙΑ χώρα που στην περίπτωση του προσώπου αφορά ατροφίες και βαθουλώματα στις ρινοπαρειακές αύλακες, στα ζυγωματικά, στις παρειές, κάτω από τα μάτια και στους κροτάφους.

Το αποτέλεσμα της Μεταμόσχευσης Λίπους είναι αφενός η αποκατάσταση των όγκων του προσώπου, δεδομένου ότι το λίπος δρα σαν δομικό υλικό στις περιοχές όπου τοποθετείται και αφετέρου η επί μακρώ ανάπλαση του δέρματος και των ιστών του προσώπου, λόγω των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται στη λήπτρια περιοχή μαζί με τα λιποκύτταρα.

 

 

Πονάει η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους στο πρόσωπο; Πως θα είμαι αμέσως μετά το χειρουργείο;

Όσον αφορά την επέμβαση της μεταμόσχευσης λίπους μπορούμε να πούμε ότι έιναι σχεδόν ανώδυνη δεδομένου ότι γίνεται με συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης ή συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και γενικής νάρκωσης.

Όσον αφορά τώρα τη μετεγχειρητική περίοδο αυτό που περιγράφουν οι περισσότεροι ασθενείς είναι ένα αίσθημα πίεσης ή μέτριας ενόχλησης δεδομένου ότι η περιοχή άμεσα μετεγχειρητικά κάνει οίδημα δηλαδή πρήξιμο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονο. Για τον έλεγχο της ευαισθησίας ή του πόνου μετά της επέμβαση ο ασθενής καλύπτεται με αντιφλεγμονώδη και αναλγητική αγωγή.

Η κλασική μετεγχειρητική εικόνα είναι πρήξιμο και εκχυμώσεις (μελανιές) στην περιοχή μεταμόσχευσης του λίπους δηλαδή κάτω από τα βλέφαρα, στα ζυγωματικά, στην παρειά και το πηγούνι.

Το οίδημα και οι μελανιές είναι πιο έντονα τις πέντε με επτά πρώτες ημέρες ενώ προς το τέλος του δεκαπενθημέρου το μπλαβί χρώμα κάτω από τα μάτια ή τις ρινοπαρειακές σβήνει σιγά σιγά και αντικαθίσταται από ένα ωχρό κίτρινο χρώμα (λόγω της απορρόφησης των μικροαιματωμάτων) και το “πρήξιμο” κατεβαίνει προς το πηγούνι (εξαιτίας της επίδρασης της βαρύτητας) και σιγά σιγά υποχωρεί τις επόμενες ημέρες ή λίγες εβδομάδες.

Ο ασθενής μπορεί να κυκλοφορήσει με σχετικούς περιορισμούς μετά την 7η-10η ημέρα φορώντας μαύρα γυαλιά, ενώ μετά την τρίτη εβδομάδα πιο ελεύθερα μιας και τα σημάδια επέμβασης μπορούν εύκολα να καλυφθούν με make up.

 

 

Τι θα πρέπει να κάνω μετά την επέμβαση;

Αμέσως μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να φύγει από την κλινική και να πάει στο σπίτι του με οδηγίες.Θα πρέπει να παραμείνει ξαπλωμένος για 24 ώρες περίπου, έχοντας βάλει 2-3 μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι του ούτως ώστε να είναι πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα για να μη δημιουργηθεί έντονο οίδημα.

Για να περιορίσουμε επίσης την εμφάνιση του πρηξίματος,εφαρμόζουμε στην περιοχή των ματιών παγωμένες κομπρέσες που συχνά εμποτίζουμε με παγωμένο χαμομήλι το οποίο δρα σαν αποιδηματικό.Η εναλλαγή των ψυχρών επιθεμάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα μετά την επέμβαση και να συνεχιστεί για τουλάχιστον 10 με 12 ώρες μετά.

 

 

Τι πρέπει να προσέχω και τι πρέπει να αποφύγω μετά την επέμβαση;

Για τις δύο – τρεις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση φροντίζουμε οι τομές να είναι καθαρές και άσηπτες. Άμεσα μετεγχειρητικά και για τις επόμενες 12-14 ημέρες ο ασθενής πρέπει να αποφύγει το σκύψιμο καθώς και την έντονη δραστηριότητα (κυρίως δραστηριότητες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, όπως η άρση βάρους και αθλητικές δραστηριότητες), για την αποφυγή δημιουργίας αιματώματος κλπ.

Οι περισσότεροι ασθενείς ανάλογα και από την έκταση της επέμβασης, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 2 ή 3 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Όσον αφορά την αφαίρεση ραμμάτων από τις τομούλες στη λήπτρια και τη δότρια χώρα δεν χρεάζεται γιατί χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα ράμματα τα οποία πέφτουν μόνα τους μετά από 12 με 15 ημέρες συνήθως.

 

 

Tι επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν μετά από Μεταμόσχευση Λίπους στο πρόσωπο;

Η αποκατάσταση των ατροφιών των ιστών ή των δυσμορφιών του προσώπου χρησιμοποιώντας την τεχνική της Μεταμόσχευσης αυτόλογου Λίπους είναι μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες και δυσκολίες. Σαν επέμβαση απαιτεί εμπειρία από το χειρουργό και καλή γνώση της ανατομίας και των ιδιαιτεροτήτων των χαρακτηριστικών του κάθε προσώπου για να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα.

Επειδή οι ιστοί σε όλες τις ζώνες του προσώπου είναι πολύ ευαίσθητοι το ποιό συχνό σύμβαμα μετά τη μεταμόσχευση λίπους είναι οι εκχυμώσεις (μελανιές) και το οίδημα (πρήξιμο) τα οποία εξαφανίζονται προοδευτικά μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.

Το αιμάτωμα και η φλεγμονή ή η μόλυνση της ΔΟΤΡΙΑΣ ή της ΛΗΠΤΡΙΑΣ περιοχής είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίζονται με παροχέτευση και αντιβιωτική κάλυψη αντίστοιχα.

Τραυματισμός κάποιου νευρικού στελέχους μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα ή πάρεση – παράλυση σε κάποιο σημείο του προσώπου.
Πρόκειται για επιπλοκές οι οποίες όμως είναι αρκετά σπάνιες.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα κατά την μεταμόσχευση λίπους είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε εκ των προτέρων το βαθμό πρόσληψης του μοσχεύματος δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο από το λίπος που μεταμοσχεύουμε θα απορροφηθεί, συνήθως μεταμοσχεύουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα λίπους. Αυτό σαν γεγονός δημιουργεί από μόνο του ένα τεχνικό ζήτημα:

 1. αν απορροφηθεί περισσότερο λίπος από το επιθυμητό τότε θα πρέπει να επαναλάβω την επέμβαση σε δεύτερο χρόνο και να ξαναβάλω λίπος στην ατροφική περιοχή.
 2. αν απορροφηθεί λιγότερο λίπος από το επιθυμητό τότε στην περιοχή του προσώπου που το μεταμοσχεύσαμε θα περισσεύει και συχνά θα δημιουργεί μια δυσμορφία σαν “φούσκωμα” ή σαν μικρό λουκάνικο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξαναχειρουργήσουμε τον ασθενή για να βγάλουμε το μεταμοσχευθέν λίπος είτε κάνοντας λιποαναρρόφηση είτε κάνοντας άμεση εκτομή.

Μια μεγάλη – καταστροφική επιπλοκή που μπορεί να συμβεί κατά τη μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο είναι ο αγγειακός εμβολισμός δηλαδή η ατυχηματική έγχυση του μεταμοσχευόμενου λίπους μέσα στον αυλό κάποιου μεγάλου αγγείου του προσώπου με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχαιμική νέκρωση δέρματος. Η πιο συχνή περιοχή νέκρωσης δέρματος του προσώπου μετά από μεταμόσχευση λίπους είναι αυτή της μύτης και του μετώπου.

Με τον ίδιο μηχανισμό δηλαδή της ενδοαγγειακής εμβολής λίπους μπορεί να γίνει αγγειακός εμβολισμός της οφθαλμικής αρτηρίας και να προκληθεί τύφλωση μετά από Μεταμόσχευση Λίπους. Το 2015 έχουν αναφερθεί 95 περιστατικά τύφλωσης μετά από ενέσιμη θεραπεία προσώπου.

Πρόκειται για καταστροφικές επιπλοκές που μας δηλώνουν ότι τίποτε δεν είναι τόσο απλό και ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα.

 

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΣΤΗΘΟΣ

 

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η Mεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Η μεταμόσχευση λίπους στο στήθος έχει σαν στόχο:

 1. την αύξηση του μεγέθους του στήθους σε περιπτώσεις μικρομαστίας ή άνισομαστίας καθώς και
 2. τη διόρθωση του σχήματος αυτού ή την αποκατάσταση του μεγέθους και του σχήματος του μαστού μετά από χειρουργικές επεμβάσεις λόγω ογκολογικών παθήσεων, φλεγμονών ή τραύματος.

 

Ποιές γυναίκες μπορούν να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η αυξητική μαστού κάνοντας ματαμόσχευση δικού μας λίπους είναι μια επέμβαση η οποία απαιτεί προσεκτική επιλογή των υποψηφίων εφαρμογής και καλή συνεργασία μεταξύ Πλαστικού Χειρουργού και υποψηφίου.

Θα πρέπει η υποψήφια για μεταμόσχευση να έχει ικανοποιητική ποσότητα λίπους στο σώμα της ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την αναγκαία ποσότητα λίπους που χρειαζόμαστε για να να μεταμοσχεύσουμε.

Δεδομένου ότι ένα ποσοστό περίπου 50 με 70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται μέσα στο τρίμηνο μετά την επέμβαση θα πρέπει σε κάθε επέμβαση λιπομεταφοράς να πάρουμε και να μεταμοσχεύσουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα από την επιθυμητή αύξηση. Είναι σαφές δηλαδή ότι γυναίκες λιποβαρείς ή πολύ αδύνατες αποκλείονται εκ των πραγμάτων από υποψήφιες.

Από την άλλη όσον αφορά τις εν δυνάμει υποψήφιες για αυξητική μαστού με μεταμόσχευση λίπους θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν μια γυναίκα έχει ιστορικό κακοήθειας μαστού στην οικογένειά της ή έχει υποβληθεί η ίδια σε σχετική επέμβαση θα πρέπει προεγχειρητικά να γίνει πολύ προσεκτικός έλεγχος και σχολαστική διερεύνηση και αν συντρέχουν λόγοι να αποκλειστεί από υποψήφια.

Τι εξετάσεις χρειάζεται να κάνω πριν υποβληθώ σε επέμβαση Μεταμόσχευσης Λίπους στο στήθος;

Δεδομένου του γεγονότος ότι ο μαζικός αδένας είναι ένας πολύ δυναμικός ιστός θα πρέπει να γίνει ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος της υποψήφιας για μεταμόσχευση λίπους στο μαστό. Αυτό γίνεται:

 1. παίρνοντας ένα πλήρες και αναλυτικό Ιστορικό,
 2. κάνοντας ψηλάφηση και ελέγχοντας Kλινικά τόσο τον υπό μεταμόσχευση μαστό όσο και τη σύστοιχη μασχάλη,
 3. κάνοντας Υπερηχογράφημα μαστού,
 4. κάνοντας Ψηφιακή Μαστογραφία και αν υπάρχει οποιοδήποτε διαγνωστικό ζήτημα τότε κάνουμε
 5. Μαγνητική Τομογραφία μαστού (MRI).

Βασικός σκοπός μας με αυτόν τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο είναι να χαρτογραφήσουμε όσο πιο τέλεια γίνεται τον υπό μεταμόσχευση μαστό.

Αν έχουμε μια πλήρη απεικόνιση της μορφολογίας του στήθους πριν την επέμβαση τότε μετά τη μεταμόσχευση θα μπορούμε να ελέγχουμε οποιαδήποτε αλλαγή από το φυσιολογικό και άρα θα μπορούμε να επέμβουμε έγκαιρα θεραπευτικά.

Τι αναισθησία εφαρμόζουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Συνήθως η μεταμόσχευση λίπους στο μαστό είναι μια χρονοβόρος διαδικασία με αρκετές τεχνικές ιδιαιτερότητες που απαιτεί ηρεμία από τον ασθενή και απόλυτη προσοχή και μεθοδικότητα από τον Ιατρό. Αφενός χρειάζεται να κάνουμε λήψη μεγάλης ποσότητας λιπώδους ιστού από τη δότρια περιοχή και αφεταίρου να κάνουμε μεταμόσχευση αυτού του λίπους σε πολλές θέσεις στο μαστό.
Για το λόγο αυτό η αναισθησία εκλογής είναι η γενική νάρκωση.

Ωστόσο σε περιπτώσεις που απαιτείται η μεταμόσχευση μικρής ποσότητας λίπους στο στήθος όπως για παράδειγμα μετά από ογκολογικές επεμβάσεις τότε η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τοπική αναισθησία ή σε συνδυασμό με νευροληπτοαναλγησία (μέθη).

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Όταν κάνουμε αυξητική λίπους στο μαστό συνήθως απαιτείται να μεταμοσχεύσουμε ποσότητες περί τα 250cc με 450cc λίπους σε κάθε μαστό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε από την ποσότητα του λίπους που μεταμοσχεύουμε ένα μέρος που αντιστοιχεί στο 50 με 70% απορροφάται από τον οργανισμό και χάνεται και άρα το ωφέλιμο της επέβασης ανέρχεται σε περίπου 150-300cc ανά μαστό.

Ανάλογα με το επιδιωκόμενο μέγεθος αύξησης του μαστού που θέλουμε να επιτύχουμε μπορούμε να επαναλάβουμε την επέμβαση αυξητικής του μαστού με μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους περισσότερες από μία φορές.

Συνήθως πάντως χρειάζονται από μία μέχρι τρεις ή τέσσερις συνεδρίες λιπομεταφοράς, με μεσοδιάστημα περίπου τρεις μήνες η μια συνεδρία από την επόμενη για να ολοκληρώσουμε την αύξηση ή διόρθωση του σχήματος του μαστού με μεταμόσχευση λίπους.

Πως γίνεται τεχνικά η Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Όταν κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στο μαστό τοποθετούμε το λίπος βαθειά, κοντά στην επιφάνεια του μείζονος θωρακικού μυός καθώς και υποδόρια, περίπου 1 με 1,5 cm κάτω από το δέρμα.

Προσπαθούμε σε γενικές γραμμές να αποφύγουμε την άμεση τοποθέτηση του λίπους μέσα στην μάζα του αδένα ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερους τραυματισμούς στον αδένα καθώς και να μην αλλάξουμε -όσο περισσότερο μπορούμε- την κλινική και μαστογραφική εικόνα του αδένα μέσω της τοποθέτησης δομικού λίπους μέσα στο μαστό.

Πονάει η επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους στο στήθος; Πώς θα είμαι αμέσως μετά το χειρουργείο;

΄Όσον αφορά την επέμβαση της μεταμόσχευσης λίπους στο στήθος μπορούμε να πούμε ότι έιναι σχεδόν ανώδυνη δεδομένου ότι γίνεται με γενική νάρκωση. Επίσης πάντοτε μετά το πέρας της επέμβασης κάνουμε έγχυση τοπικού αναισθητικού μακράς διάρκειας στην περιοχή του στήθους οπότε περιορίζουμε κατά πολύ και τον περιεγχειρητικό πόνο.

Όσον αφορά τώρα την μετεγχειρητική περίοδο αυτό που περιγράφουν οι περισσότεροι ασθενείς είναι εκχυμώσεις (μελανιές) καθώς και ένα αίσθημα πίεσης ή μέτριας ενόχλησης δεδομένου ότι η περιοχή άμεσα μετεγχειρητικά κάνει οίδημα δηλαδή πρήξιμο. Το οίδημα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονο και η περιοχή να είναι ευαίσθητη ή ακόμη και να πονάει οπότε η ασθενής καλύπτεται με κατάλληλα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα.

Το οίδημα είναι πιο έντονο τις δέκα με δεκαπέντε πρώτες ημέρες ενώ προς το τέλος του δεκαπενθημέρου και οι εκχυμώσεις υποχωρούν και το μελανό χρώμα σβήνει σιγά σιγά και αντικαθίσταται από ένα ωχρό κίτρινο χρώμα (λόγω της απορρόφησης των μικροαιματωμάτων) που εξαφανίζεται τις επόμενες ημέρες.

 

 

Τι θα πρέπει να κάνω μετά την επέμβαση;

Συνήθως η ασθενής παραμένει για ένα βράδυ στην κλινική για παρακολούθηση. Στην περιοχή της δότριας εφαρμόζεται ζώνη κοιλίας ή ελαστικός κορσές ενώ στο στήθος βάζουμε ελαστικό στηθόδεσμο χωρίς μεταλλική μπανέλα.

Τι πρέπει να προσέχω και τι πρέπει να αποφύγω μετά την επέμβαση;

Άμεσα μετεγχειρητικά και για τις επόμενες 12-14 ημέρες ο ασθενής πρέπει να αποφύγει το σκύψιμο καθώς και την έντονη δραστηριότητα (κυρίως δραστηριότητες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, όπως η άρση βάρους και αθλητικές δραστηριότητες).

Οι περισσότεροι ασθενείς ανάλογα και από την έκταση της επέμβασης, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 7 με 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Όσον αφορά την αφαίρεση ραμμάτων από τις τομούλες στη λήπτρια και τη δότρια χώρα δεν χρεάζεται γιατί χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα ράμματα τα οποία πέφτουν μόνα τους μετά από 12 με 15 ημέρες συνήθως.

Tι επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν μετά από Μεταμόσχευση Λίπους στο στήθος;

Η αποκατάσταση του μικρού ή ατροφικού στήθους ή της ανισομαστίας χρησιμοποιώντας την τεχνική της Μεταμόσχευσης αυτόλογου Λίπους είναι μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες και δυσκολίες. Σαν επέμβαση απαιτεί εμπειρία από το χειρουργό και καλή γνώση της ανατομίας και των ιδιαιτεροτήτων των χαρακτηριστικών του κάθε μαστού για να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα.

Το ποιό συχνό σύμβαμα μετά τη μεταμόσχευση λίπους στο στήθος είναι οι εκχυμώσεις (μελανιές) και το οίδημα (πρήξιμο) τα οποία εξαφανίζονται προοδευτικά μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.

Το αιμάτωμα και η φλεγμονή ή η μόλυνση της ΔΟΤΡΙΑΣ ή της ΛΗΠΤΡΙΑΣ περιοχής είναι επίσης σπάνιες επιπλοκές οι οποίες αντιμετωπίζονται με παροχέτευση και αντιβιωτική κάλυψη αντίστοιχα.

Συχνά υπάρχει αιμωδία δηλαδή μούδιασμα σε όλη την περιοχή του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος το οποίο υποχωρεί σταδιακά και αποκακαθίσταται πλήρως σε διάστημα συνήθως ενός με δύο μηνών περίπου.

Μετά από αρκετούς συνήθως μήνες από τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό μπορεί να παρουσιαστούν μικρές λιπώδεις κύστες μέσα στη μάζα του μαστού λόγω τήξης λίπους οι οποίες μπορεί να προσομοιάζουν με κακοήθη εξαλλαγή. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση απαιτείται διάγνωση και χειρουργική λύση η οποία συνήθως γίνεται με διαγνωστική παρακέντηση.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα κατά την μεταμόσχευση λίπους είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε εκ των προτέρων το βαθμό πρόσληψης του μοσχεύματος δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο από το λίπος που μεταμοσχεύουμε θα απορροφηθεί, συνήθως μεταμοσχεύουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα λίπους. Αυτό σαν γεγονός δημιουργεί από μόνο του ένα τεχνικό ζήτημα:

 1. αν απορροφηθεί περισσότερο λίπος από το επιθυμητό τότε θα πρέπει να επαναλάβω την επέμβαση σε δεύτερο χρόνο και να ξαναβάλω λίπος στην ατροφική περιοχή. Άρα απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας η οποία προσδιορίζεται συνήθως μετά από 3 με 4 μήνες.
 2. αν απορροφηθεί λιγότερο λίπος από το επιθυμητό τότε πιθανώς να δημιουργηθεί μια δυσμορφία στην περιοχή σαν “φούσκωμα” ή σαν μικρό αυγό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξαναχειρουργήσουμε την ασθενή για να βγάλουμε το μεταμοσχευθέν λίπος συνήθως κάνοντας λιποαναρρόφηση.

Μια άλλη επιπλοκή της μεταμόσχευσης λίπους στο μαστό είναι ότι με τη διαδικασία τοποθέτησης του λίπους με τις μικροκάνουλες τραυματίζεται ο αδένας σε διάφορα σημεία του. Αυτό έχει σαν επακόλουθο σε βάθος χρόνου να αλλοιώνεται τόσο η κλινική όσο και η μαστογραφική εικόνα του μαζικού αδένα.
Συχνά μετά από χρόνια σχηματίζονται αποτιτανώσεις η μικροασβεστώσεις μέσα στη μάζα του αδένα λόγω της οργάνωσης των μικροαιματωμάτων και απαιτείται διαφοροδιάγνωση για να αποκλειστεί η ανάπτυξη κακοήθειας στο μαστό δεδομένου ότι μια ένδειξη κακοήθειας είναι οι μικροαποτοτανώσεις.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ανάμεσα στα λιποκύτταρα που μεταμοσχεύουμε όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους στο μαστό υπάρχουν και πρόδρομα κύτταρα, που ονομάζονται βλαστοκύτταρα, τα οποία σήμερα θεωρούμε ότι είναι ασφαλή κύτταρα.
Ωστόσο η επιστημονική κοινότητα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποφανθεί για το αν τα βλαστοκύτταρα που περιέχονται στο μεταμοσχευθέν λίπος έχουν πιθανή ογκογόνο ή όχι συμπεριφορά απέναντι στα κύταρρα τα ίδια του μαστού για να καταλήξουμε αν πρόκειται για άκρως ασφαλή διαδικασία.

Απαιτείται λοιπόν ειδική ομάδα χειρουργών που θα κάνουν τη μεταμόσχευση λίπους σε ασφαλείς θέσεις μέσα στο μαστό αλλά κυρίως απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα ακτινολόγων και ογκολόγων – μαστολόγων που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάγνωση σε περίπτωση ανάπτυξης εν δυνάμει κακοήθειας στο στήθος όπου έχει γίνει αυξητική με Μεταμόσχευση Λίπους.

Πως γίνεται ο έλεγχος του μαστού σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση λίπους στο στήθος τους;

Μετά την επέμβαση της αυξητικής ή διόρθωσης του σχήματος του μαστού με Μεταμόσχευση Λίπους απαιτείται τακτικός έλεγχος του στήθους από την ίδια τη γυναίκα μέσω αμφίχειρης ψηλάφησης σε μηνιαία βάση.
Θα πρέπει δηλαδή η γυναίκα να εξετάζει τακτικά το μαστό της όπως οφείλουν να κάνουν όλες οι γυναίκες άσχετα αν έχουν υποβληθεί σε επέμβαση στο μαστό ή όχι.

Κάθε γυναίκα πρέπει η γυναίκα να υποβάλεται σε τακτικό ακτινολογικό έλεγχο μέσω:

 1. Ψηφιακής Μαστογραφίας
 2. Υπερηχογραφήματος ή
 3. Μαγνητικής Τομογραφίας.

Αρχικά μετά την επέμβαση ο ακτινολογικός έλεγχος προγραμματίζεται συνήθως κάθε εξάμηνο ενώ στη συνέχεια εφόσον όλα είναι φυσιολογικά προτείνεται μια φορά τον χρόνο.

 

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΓΛΟΥΤΟΥΣ

Η χαλάρωση και η πτώση των μαλακών μορίων στην περιοχή των γλουτών αποτελεί ένα ανατομικό πρόβλημα που απασχολεί πολλές σύγχρονες γυναίκες αλλά και άντρες.

Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε αν εξετάσουμε την περιοχή του γλουτού είναι συνήθως η εξαφάνιση του άνω πόλου του γλουτού σε συνδυασμό με μετατόπιση των ιστών προς τον κάτω πόλο. Συχνά αν υπάρχει και χαλάρωση στο δέρμα η περιοχή μοιάζει με “άδεια σακκούλα”.

Η σκέψη που μας έρχεται λοιπόν για τη λύση του προβλήματος των πεσμένων ή ατροφικών γλουτών είναι το”γέμισμα” τους.

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται η Mεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς;

Η μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς έχει σαν στόχο:

 1. την αύξηση του μεγέθους στην περίπτωση του ατροφικού – μικρού γλουτού
 2. τη διόρθωση του σχήματος του γλουτού όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ελλείμματος στον άνω ή έξω πόλο του γλουτού
 3. τη βελτίωση της χαλάρωσης και της πτώσης του γλουτού.

Ποιές γυναίκες ή άντρες μπορούν να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς;

Βασική αρχή για να προβούμε στην επέμβαση μεταμόσχευσης λίπους στους γλουτούς είναι η υποψήφια ή ο υποψήφιος για μεταμόσχευση να έχει ικανοποιητική ποσότητα λίπους στο σώμα του ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την αναγκαία ποσότητα λίπους που χρειαζόμαστε για να μεταμοσχεύσουμε.

Δεδομένου ότι ένα ποσοστό περίπου 50 με 70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται μέσα στο τρίμηνο συνήθως μετά την επέμβαση θα πρέπει σε κάθε επέμβαση λιπομεταφοράς να πάρουμε και να μεταμοσχεύσουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα από την επιθυμητή αύξηση. Είναι σαφές δηλαδή ότι γυναίκες και άντρες λιποβαρείς ή πολύ αδύνατοι αποκλείονται εκ των πραγμάτων απο υποψήφιοι.

Τι αναισθησία εφαρμόζουμε κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς;

Η μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς είναι μια χρονοβόρος διαδικασία με αρκετές τεχνικές ιδιαιτερότητες που απαιτεί ηρεμία από τον ασθενή και απόλυτη προσοχή και μεθοδικότητα από τον Ιατρό. Αφενός χρειάζεται να κάνουμε λήψη μεγάλης ποσότητας λιπώδους ιστού από τη δότρια ή τις δότριες περιοχές και αφεταίρου να γίνει μεταμόσχευση αυτού του λίπους σε πολλές θέσεις στους γλουτούς.
Για το λόγο αυτό η αναισθησία εκλογής είναι η γενική νάρκωση.

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς;

Όπως σε κάθε περίπτωση μεταμόσχευσης λίπους έτσι και στην αυξητική γλουτών η επέμβαση περιλαμβάνει 2 φάσεις.

Αρχικά κάνουμε Λιποαναρρόφηση (βλέπε και 3D SAFELIPO Λιπογλυπτική) στις ΔΟΤΡΙΕΣ περιοχές δηλαδή συλλέγουμε λίπος από:

 1. την κοιλιά
 2. τα πλάγια της μέσης
 3. την έσω επιφάνεια των μηρών,
 4. την έξω επιφάνεια των μηρών,
 5. την εσω επιφάνεια των γονάτων,
 6. τα ψωμάκια,
 7. τους βραχίονες των χεριών.

Στη συνέχεια το λίπος το φυγοκεντρούμε κάτω από άσηπτες συνθήκες ούτως ώστε να μπορέσουμε να απομονώσουμε και να συλλέξουμε μεγάλο αριθμό δομικών λιποκυττάρων.
Το λίπος αυτό το μεταμοσχεύουμε στη ΛΗΠΤΡΙΑ χώρα δηλαδή μέσα στους γλουτούς.

Πως γίνεται τεχνικά η μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς;

Όταν κάνουμε Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς τοποθετούμε το λίπος σε πολλές θέσεις μέσα στη μάζα των γλουτών.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας μια λεπτή ειδική “κάνουλα” κάνουμε τη μεταμόσχευση του λίπους :

 1. βαθειά μέσα στη μάζα του μείζονος γλουτιαίου μυός
 2. σε ένα ενδιάμεσο στρώμα μέσα στον υποδόριο ιστό του γλουτού και
 3. επιφανειακά στο ανώτερο στρώμα του υποδόριου του γλουτού.

Όταν κάνουμε αυξητική λίπους στους γλουτούς συνήθως απαιτείται να μεταμοσχεύσουμε ποσότητες περί τα 600cc με 900cc λίπους σε κάθε γλουτό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε από την ποσότητα του λίπους που μεταμοσχεύουμε ένα μέρος που αντιστοιχεί στο 50 με 70% απορροφάται από τον οργανισμό και χάνεται και άρα το ωφέλιμο της επέβασης ανέρχεται σε περίπου 300-450cc ανά γλουτό.

Συνήθως η αυξητική ή η διόρθωση του σχήματος των γλουτών ολοκληρώνεται κάνοντας μία επέμβαση. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη συνεδρία αρκεί φυσικά να έχουμε αρκετό λίπος να μεταφέρουμε.

Η επέμβαση της αυξητικής γλουτών απαιτεί εμπειρία και τεχνική αρτιότητα τόσο κατά τη λήψη όσο κατά τη μεταφορά καθώς και τεράστια προσοχή κατά τη διαδικασία μεταμόσχευσης του λίπους ούτως ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός μεγάλων αγγείων και νεύρων της περιοχής του γλουτού.

Όταν κάνουμε μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς εκτός από αυξητική μπορούμε να κάνουμε και ανόρθωση γλουτών;

Ακριβώς. Η νέα τεχνική Λιπογλυπτικής είναι πραγματικά πρωτοποριακή γιατί αφενός μπορούμε να δώσουμε όγκο και αφεταίρου να κάνουμε ανόρθωση στους γλουτούς. Αυτό το πετυχαίνουμε με δύο τρόπους:

1ον. μεταμοσχεύοντας λίπος σε συγκεκριμένες θέσεις στο γλουτό. Συνήθως βάζουμε 130-250 ml καθαρού λίπους στο άνω έξω τεταρτημόριο κάθε γλουτού οπότε βελτιώνονται οι καμπύλες και ο γλουτός δείχνει πιό σφαιρικός και 500-800 ml λίπους σε βαθύτερες θέσεις του γλουτού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος και ο γλουτός να προβάλλει πιο αισθησιακά.

2ον. βάζοντας μια ειδική ελαστική ταινία στο πλαινό του γλουτού η οποία τραβάει το δέρμα της περιοχής της λιποαναρρόφησης προς τα πάνω και πίσω και το καθηλώνει σε νέα υψηλότερη θέση.

Επειδή μετά τη λιποαναρρόφηση της πλαινής χώρας του γλουτού, έχουμε απελευθερώσει το δερμολιπώδη ιστό από τους βαθύτερους ιστούς μπορούμε να ανορθώσουμε τους γλουτούς κατά 3-7 εκατοστά.Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το δέρμα που έχει απελευθερωθεί με τη λιποαναρρόφηση έλκεται από την ειδική αυτή ταινία και σταθεροποιείται σε καινούρια θέση κατά 3-7 εκατοστά πιο ψηλά.

Οι ελαστικές ταινίες παραμένουν στη θέση αυτή για 4 ημέρες οπότε το δέρμα “κολλάει” στη νέα του θέση και το αποτέλεσμα της ανόρθωσης των γλουτών είναι μόνιμο.

Τι κάνουμε ΑΜΕΣΩΣ META την επέμβαση της Μεταμόσχευσης Λίπους στους γλουτούς;

Μετά την επέμβαση ο ασθενής φοράει ελαστικό κορσέ που συγκρατεί τους γλουτούς στη νέα ανορθωμένη τους θέση και προστατεύει την επέμβασή μας περιορίζοντας την ανάπτυξη οιδήματος. Πρόκειται για ειδικό κορσέ λιποαναρρόφησης σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει όλες τις δραστηριότητες.

Ο ασθενής μπορεί να φύγει από την κλινική και να πάει στο σπίτι του με οδηγίες αμέσως μετά την επέμβαση όταν διορθώνουμε μικρές επιφάνειες τοπικής λιποδυστροφίας (συνήθως με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη).

Όταν όμως έχουμε μικρούς γλουτούς και κατά τη λίψη του λίπους επεμβαίνουμε σε πολλές περιοχές στο σώμα, τότε ο ασθενής παραμένει για 24 ώρες στην κλινική.

Τι θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς;

Οι ειδικές ελαστικές ταινίες της ανόρθωσης γλουτών, αφαιρούνται σε 4 ημέρες ενώ τον κορσέ θα πρέπει να τον φορά ο ασθενής για 15 ημέρες συνεχόμενα και στη συνέχεια, για ένα μήνα ακόμη, να τον βγάζει μόνο τη νύχτα.

Μετεγχειρητικά τόσο στην περιοχή όπου έχουμε επέμβει αφαιρώντας το πλεονάζον λίπος όσο και στην περιοχή όπου έχουμε μεταμοσχεύσει λίπος δημιουργείται ένα οίδημα (πρήξιμο) το οποίο συχνά επιμένει για μερικές εβδομάδες.

Το μετεγχειρητικό αυτό οίδημα οφείλεται αμιγώς σε λεμφική στάση λόγω του μικροτραυματισμού των λεμφαγγείων της περιοχής και υποχωρεί βαθμιαία με την αυτόματη αποκατάσταση των τραυματισμένων λεμφαγγείων μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Για να επιταχύνουμε την απομάκρυνση του οιδήματος καθώς και για να εξσφαλίσουμε την όσο περισσότερο ομοιογενή εικόνα του δερμολιπώδους ιστού συνιστούμε την εφαρμογή του LASER SMOOTHSHAPES.

Πρόκειται για ένα Laser το οποίο έχει σχεδιαστεί για θεραπεία κυτταρίτιδας ωστόσο είναι ευεργετικό μετά από Λιπογλυπτική δεδομένου ότι απομακρύνει πολύ γρήγορα το λεμφικό οίδημα, λειαίνει την περιοχή της επέμβασης και βελτιώνει κατά πολύ την εικόνα της κυτταρίτιδας η οποία συχνά συνυπάρχει με την τοπική λιποδυστροφία.

Απαιτούνται συνήθως δύο συνεδρίες κάθε εβδομάδα για τρείς με τέσσερις εβδομάδες περίπου. Η θεραπεία εφαρμόζεται τόσο στην περιοχή των γλουτών όσο και στις δότριες χώρες.

Εναλλακτικά για την απομάκρυνση του οιδήματος θα μπορούσε να γίνει εφαρμογή λεμφικού μασάζ 2-3 φορές την εβδομάδα για περίπου 3 με 5 εβδομάδες.

Τόσο με την εφαρμογή του Laser Smoothshapes όσο με το τακτικό λεμφικό μασάζ η αποθεραπεία μετά τη Λιπογλυπτική και την αύξηση του μεγέθους των γλουτών είναι πραγματικά θεαματικά γρήγορη.

Πώς θα είναι η περιοχή των γλουτών ή οι δότριες χώρες μετά από Μεταμόσχευση Λίπους στους γλουτούς; Μπορεί να πονάω μετά;

Όταν επεμβαίνουμε με τοπική αναισθησία ή μέθη και διορθώνουμε μικρές επιφάνειες τοπικής λιποδυστροφίας, τότε η περιοχή της επέμβασης παρουσιάζει συνήθως μούδιασμα ή δυσαισθησία και ένα ήπιο οίδημα (πρήξιμο) και πολύ σπάνια μπορεί να ενοχλεί ή να πονά. Συχνά δεν χρειάζονται καν παυσίπονα.

Επειδή κατά τη μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς επεμβαίνουμε σε αρκετές περιοχές του κορμού για να πάρουμε το μόσχευμα-λίπος (Full Body Liposculpture) συνήθως μετά την επέμβαση έχουμε ένα μέτριο οίδημα καθώς και εκχυμώσεις (μελανιές) στις δότριες περιοχές. Το οίδημα και οι εκχυμώσεις υποχωρούν σχετικά γρήγορα μέσα σε 7 με 10 ημέρες περίπου.

Στην περιοχή των γλουτών περουσιάζεται επίσης οίδημα το οποίο υποχωρεί σε περίπου ενάμισυ με δύο μήνες οπότε οι γλουτοί αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν την τελική τους μορφή. Όσον αφορά το θέμα του πόνου, επειδή κατά τη μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς επεμβαίνουμε σε πολλές θέσεις και στην ουσία κάνουμε ριζική επεναδιαμόρφωση του σώματος, μετά την επέμβαση μπορεί να υπάρχει ήπια ενόχληση ή ακόμα και μέτριος πόνος για τα πρώτα ένα με δύο 24ωρα που όμως αντιμετωπίζονται πλήρως με απλά παυσίπονα.

Η ενόχληση ή ο πόνος φεύγει σχεδόν τελείως μετά την τρίτη με πέμπτη ημέρα, οπότε και σταματάμε τα παυσίπονα και το μόνο που πιθανόν να νιώθει ο ασθενής είναι μούδιασμα ή δυσαισθησία που μπορεί να διαρκέσουν από τρεις με έξι εβδομάδες περίπου.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμη και άμεσα μετεγχειρητικά όταν ο ασθενής είναι ακίνητος, τότε δεν πονά καθόλου παρά μόνο αισθάνεται μούδιασμα ή δυσαισθησία ενώ όταν κινείται τότε συνήθως αισθάνεται ενόχληση ή μέτριο πόνο, που όμως ελέγχονται πλήρως με απλά αναλγητικά.

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρενέργειες ή επιπλοκές μετά από επέμβαση Μεταμόσχευσης Λίπους στους γλουτούς;

H Μεταμόσχευση Λίπους για την αύξηση του μεγέθους ή τη διαμόρφωση του σχήματος των γλουτών είναι μια ασφαλής επέμβαση όταν γίνεται σε οργανωμένο χειρουργικό περιβάλλον, από πιστοποιημένους Πλαστικούς Χειρουργούς και τηρούνται οι βασικές αρχές της Πλαστικής Χειρουργικής.

Το ποιό συχνό σύμβαμα μετά τη μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς είναι οι εκχυμώσεις (μελανιές) και το οίδημα (πρήξιμο) τα οποία εξαφανίζονται προοδευτικά μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες.

Μετεγχειρητικά επίσης συνήθως εμφανίζεται μούδιασμα ή υπαισθησία στην περιοχή της λιπογλυπτικής που υποχωρεί σταδιακά και αποκαθίσταται πλήρως μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες.

Μετά τη λιποαναρρόφηση για τη λήψη λίπους μπορεί να έχουμε τη δημιουργία σερώματος-ορώματος (seroma) δηλαδή συλλογής ορού στην περιοχή της ΔΟΤΡΙΑΣ χώρας ως αποτέλεσμα λεμφικής στάσης. Η συλλογή ορού μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 με 3 εβδομάδες και αποτελεί σύμβαμα περισσότερο παρά επιπλοκή και αντιμετωπίζεται απλά κάνοντας παροχέτευση του λεμφικού υγρού.

Ο τραυματισμός δέρματος γενικά δεν είναι πολύ συχνός και αντιμετωπίζεται με τοπική φροντίδα.

Μετά από Μεταμόσχευση Λίπους πολύ σπάνια μπορεί να έχουμε εμφάνιση φλεγμονής ή αιματώματος τα οποία αντιμετωπίζονται άμεσα με παροχέτευση και αντιβιωτική κάλυψη αντίστοιχα.

Μια άλλη επιπλοκή που μπορεί να συμβεί μετά από αρκετές συνήθως εβδομάδες ή και μήνες από τη μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς είναι η εμφάνιση μικρών κύστεων με ελαιώδες περιεχόμενο μέσα στη μάζα του γλουτού. Αυτές οι λιπώδεις κύστες εμφανίζονται λόγω τήξης λίπους και η αντιμετώπισή τους είναι συνήθως πολύ απλή και γίνεται με παρακέντηση στο ιατρείο.

Λόγω της απορρόφησης μέρους του μεταμοσχευόμενου λίπους ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μετά από μεταμόσχευση λίπους στους γλουτούς είναι μέτριες ασυμμετρίες στην περιοχή. Σε περίπτωση ασυμμετρίας διορθώνουμε το πρόβλημα συνήθως μετά από 5 με 6 μήνες συχνά με τοπική αναισθησία.

Καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης της μεταμόσχευσης λίπους στους γλουτούς ο χειρουργός οφείλει να μεταμοσχεύει το λίπος σε ασφαλείς ανατομικά περιοχές μέσα στο γλουτό. Δεδομένου ότι η περιοχή τροφοδοτείται από μεγάλα αγγειακά και νευρικά στελέχη θα πρέπει να αποφευχθεί ο τραυματισμός αυτών των ευγενών στοιχείων. Σε περίπτωση τραυματισμού μεγάλων αγγειακών κλάδων μπορεί να προκληθεί λιπώδης πνευμονική εμβολή ή πάρεση νεύρων κάτω άκρων. Πρόκειται για δυο πολύ σοβαρές επιπλοκές οι οποίες όμως ευτυχώς είναι εξαιρετικά σπάνιες.

 

 

Μεταμόσχευση Λίπους και Ανόρθωση Γλουτών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Η αποκατάσταση ελλειμμάτων ιστών και ατροφιών του ανθρώπινου σώματος με τη χρήση λίπους που λαμβάνεται από μια περιοχή του κορμού και μεταμοσχεύεται σε μια άλλη αποτελεί μια σύγχρονη και εξαιρετικά αποτελεσματική χειρουργική θεραπεία. Όπως όμως κάθε καινούρια τεχνική παρουσιάζει πλεονεκτήμετα και μειονεκτήματα.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Μεταμόσχευσης Λίπους;

To λίπος είναι ένας πολύ ευαίσθητος ιστός και η διαδικασία της μεταμόσχευσης του απαιτεί μεγάλη εμπειρία και πολύ προσοχή από τον Πλαστικό Χειρουργό.

Ωστόσο επειδή το Λίπος που μεταμοσχεύουμε κατά τις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Λίπους είναι το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΛΙΠΟΣ η τεχνική αυτή έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα που είναι τα ακόλουθα:

 1. δεν έχουμε αλλεργίες
 2. δεν έχουμε αντιδράσεις ξένου σώματος
 3. δεν έχουμε υπερευαισθησίες
 4. δεν έχουμε πρόκληση κακοήθειας
 5. έχουμε εξαιρετικά μικρό ποσοστό φλεγμονών (εφόσον ακολουθείται άσηπτη τεχνική)
 6. έχουμε εξαιρετικά μικρό ποσοστό μολύνσεων (εφόσον ακολουθείται άσηπτη τεχνική)
 7. προκαλλείται ανάπλαση των ιστών (λόγω των βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε μεγάλη συγκέντρωση στο λίπος)
 8. έχει σχετικά μέτριο κόστος
 9. έχουμε μόνιμο αποτέλεσμα.

Το λίπος που μεταμοσχεύουμε είναι δομικό λίπος, με αποτέλεσμα να υπόκειται στους κανόνες που ακολουθεί το αποθηκευτικό λίπος.
Μετά την πάροδο 2-3 μηνών όταν σταθεροποιηθεί στη θέση εφαρμογής του (δεδομένου ότι δεν απορροφάται άλλο πλέον) δίνει μια ΜΟΝΙΜΗ ή ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ λύση στο πρόβλημα της αύξησης των ιστών.

Οι παραπάνω ιδιότητες καθιστούν το Αυτόλογο Λίπος ένα εξαιρετικό εμφύτευμα για την διόρθωση ελλειμμάτων ή ατροφικών περιοχών του ανθρώπινου σώματος.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα γύρω από τις τεχνικές λήψης, μεταφοράς και έγχυσης του λίπους.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της Μεταμόσχευσης Λίπους;

Η τεχνική της Μεταμόσχευσης Λίπους για την αποκατάσταση ελλειμμάτων ή ατροφιών του ανθρώπινου σώματος μέσω αύξησης του δομικού ιστού παρουσιάζει κάποιες λεπτομέρειες που την καθιστούν ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ επέμβαση και έχει συγκεκριμένα μειονεκτήματα.

H Μεταμόσχευση Λίπους:

 1. πρόκειται για επεμβατική διαδικασία δηλαδή είναι χειρουργική επέμβαση 
 2. επειδή ένα ποσοστό 50-70% του μεταμοσχευθέντος λίπους απορροφάται θα πρέπει να μεταμοσχεύουμε κάθε φορά διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα λίπους για να πετύχουμε την επιθυμητή αύξηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν μεταμοσχεύουμε λίπος να δημιουργείται ένα οίδημα στην περιοχή το οποίο απορροφάται αργά μέσα σε 1 με 3 μήνες. Η δημιουργία του οιδήματος απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποθεραπείας και συνήθως προκαλλεί μια θορυβώδη εικόνα που προδίδει την επέμβαση.
 3. δεν υπάρχει αντίδοτο οπότε αν χρειαστεί να αφαιρέσω λίπος αυτό μπορεί να γίνει μόνο κάνοντας καινούρια επέμβαση. Δηλαδή αν μετά την απορρόφηση του οιδήματος έχει παραμείνει παραπάνω λίπος στην περιοχή ματαμόσχευσης που δημιουργεί κάποια ανωμαλία ή δυσμορφία τότε θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί εκ νέου σε επέμβαση αφαίρεσης του πλεονάζοντος μεταμοσχευθέντος λίπους είτε χειρουργικά είτε κάνοντας εκ νέου λιποαναρρόφηση.
 4. επειδή το λίπος που μεταμοσχεύουμε είναι δομικό λίπος οποιαδήποτε αυξομείωση του σε βάθος χρόνου θα αποτυπώνεται στην περιοχή μεταμόσχευσης. Αν για παράδειγμα έχουμε μεταμοσχεύσει λίπος στα χείλη τότε αν το άτομο παχύνει και πάρει 15 κιλά, τα χείλη θα πρηστούν αρκετά γιατί μέρος του λίπους θα αποθηκευτεί σε αυτά. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συμβεί όσα χρόνια κι αν περάσουν μετά την αρχική ματαμόσχευση λίπους.
 5. κατά τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό μπορεί να παρουσιαστουν μικρές λιπώδεις κύστεις μετά την επέμβαση λόγω τήξης λίπους οι οποίες απαιτούν διάγνωση και χειρουργική λύση συνήθως με διαγνωστική παρακέντηση.
 6. κατά τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό δεδομένου ότι κατά την επέμβαση τραυματίζεται ο αδένας, αυτό έχει σαν επακόλουθο να αλλοιώνεται τόσο η κλινική όσο και η μαστογραφική εικόνα του μαζικού αδένα σε βάθος χρόνου. Συχνά μετά από χρόνια μετά την σχηματίζονται αποτιτανώσεις μέσα στη μάζα του αδένα και απαιτείται διαφοροδιάγνωση για να αποκλειστεί η ανάπτυξη κακοήθειας στο μαστό.
 7. κατά τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό ανάμεσα στα λιποκύτταρα που μεταμοσχεύουμε υπάρχουν και πρόδρομα κύτταρα,που ονομάζονται βλαστοκύτταρα, τα οποία σήμερα θεωρούμε ότι είναι ασφαλή κύτταρα. Ωστόσο η επιστημονική κοινότητα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποφανθεί για το αν τα βλαστοκύτταρα που περιέχονται στο μεταμοσχευθέν λίπος έχουν πιθανή ογκογόνο ή όχι συμπεριφορά απέναντι στα κύταρρα τα ίδια του μαστού. Απαιτείται λοιπόν ειδική ομάδα χειρουργών που θα κάνουν τη μεταμόσχευση λίπους σε ασφαλείς θέσεις μέσα στο μαστό αλλά κυρίως απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα ακτινολόγων και ογκολόγων – μαστολόγων που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη διάγνωση σε περίπτωση ανάπτυξης εν δυνάμει κακοήθειας στο στήθος που έχει γίνει αυξητική με λιπογλυπτική.

 

Αθήνα

Μέρλιν 4,
Κολωνάκι, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
Τηλ: 216 800 1000

Ναύπλιο

Λεωφόρος Ασκληπιού 39,
Ναύπλιο, Τ.Κ.: 21100
Τηλ.: 27520 21 203

Τρίπολη

Ισαάκ & Σολωμού 20,
Τρίπολη, Τ.Κ.: 22100
Τηλ: 2710 22 77 00